Nancy Six

Nancy Six

zegt wat ze denkt, tot spijt van wie 't benijdt!

Vragen, opmerkingen, laat me iets weten!

Persbericht: reactie van Vlaams Belang Ieper op verlening van het kartel CD&V-N.VA

PersberichtPosted by Nancy Six Thu, October 28, 2010 07:03:48

Het Vlaams Belang van Ieper is verrast dat de Ieperse CD&V en NVA nu reeds beslist hebben om ook in oktober 2012 samen naar de verkiezingen te trekken.

Gezien de plaatselijke situatie (Cd&V alleen haalt net geen volstrekte meerderheid en de liberalen zijn hopeloos versplinterd) volgt daar meteen uit dat de huidige bestuursmeerderheid er nu al van uit gaat dat ze tot eind 2018 aan de macht blijft.

Een heel bittere pil voor de Ieperse SPA die van zichzelf al vele jaren denkt dat zij alleen de geschikte en vanzelfsprekende partner zijn om de CD&V te depanneren. Ze hebben met de verkoop van het Iepers drinkwaterbedrijf vergeefs geprobeerd de NVA uit de meerderheid te krijgen. En nu worden ze twee jaar voor de verkiezingen wakker met het nieuws dat ze opnieuw naast de prijzen zullen grijpen. Het Vlaams Belang is er vrij zeker van dat de Ieperse SPA alweer heel boos zal zijn op de CD&V. Want sommige vooraanstaande SPA’ers mogen nu wel definitief vergeten dat ze ooit toch eens schepen van Ieper zullen worden. Maar misschien ligt dat ook aan hun eigen politieke keuzes.

Misschien is de Ieperse SPA is weer het slachtoffer van het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang! In 2006 geraakte de Spa, ondanks een geheim voorakkoord met de CD&V, niet in het schepencollege omdat de CD&V-NVA lijst nipt de volstrekte meerderheid had behaald. Maar vooral omdat het Vlaams Belang van 1 naar 4 zetels was gegaan en in geval van een meerderheid CD&V-NVA en SPA de onbetwiste oppositieleider in Ieper zou worden. Nu grijpt de SPA weer naast de prijzen.

Dat komt omdat de CD&V in Ieper (net als in veel andere steden en gemeenten in West-Vlaanderen) weet dat er omwille van het cordon geen anti-CD&V meerderheid mogelijk is. Daardoor kan de CD&V ongestoord heersen en verdelen . De CD&V kan vrij kiezen aan welke partij ze wat snoepjes kunnen geven in de vorm van een schepen met bescheiden en of onpopulaire bevoegdheden, het voorzitterschap van de gemeenteraad of wat extra mandaten in beheerraden en intercommunales.

Het Vlaams Belang doet dan ook een oproep aan LDD, aan de open VLD en de groenen en vooral aan de SPA om het cordon sanitaire aan de kant te schuiven. Die partijen weten dat ook het Vlaams Belang in de gemeenteraad en de ocmw-raad verkozenen heeft die oprecht bekommerd zijn om het welzijn, een goed draaiende lokale economie, het algemeen belang van de burgers en de goede naam en faam van onze stad. Zij weten dat het Vlaams Belang niet meer of niet minder bekwame mensen heeft dan andere partijen.

Het aan de kant schuiven van het cordon in steden en gemeenten zoals Ieper hoeft niet voor gevolg te hebben dat er her en der meerderheden zonder de CD&V komen. Het hoeft niet per definitie te betekenen dat ze het Vlaams Belang in een meerderheid moeten opnemen of dat ze de gedoogsteun van het Vlaams Belang nodig hebben. Maar het zou ten minste de mogelijkheid scheppen dat er in West-Vlaanderen opnieuw (zoals in de tijd van de Volksunie) sterke meerderheden zonder de CD&V kunnen komen. Het is zonneklaar dat het kartel CD&V-NVA denkt het effectief behalen van de helft van de stemmen in oktober 2012 nog slechts een detail geworden is.

Welnu het Vlaams Belang van Ieper zal zich niet bij de situatie neerleggen. Wij zullen het de CD&V en de NVA niet zonder slag of stoot gunnen dat de uitslag van de verkiezingen nu al vast staat.

Wel integendeel! Het Vlaams Belang zal vanaf nu met nóg meer overtuiging, met nóg meer inzet en met nóg meer mensen onze uiterste best doen zodat er in Ieper ook na de volgende gemeenteraadsverkiezingen nog op zijn minst één sterke, kritische, mondige en bekwame oppositiepartij is. Een partij die de stem van de gewone mensen blijft in het Ieperse stadhuis.

En wie weet! Als ook de SPA, de vele soorten liberalen en de groenen zich herpakken. Als deze stap van de Ieperse CD&V (en NVA) ook voor hen een extra aansporing is om nog harder hun best te doen kan de meerderheid misschien toch gebroken worden.

Met Vlaamse Groeten ,

Nancy Six en Johan Sanders (Afdelingsvoorzitter en fractieleider in de gemeenteraad)

  • Comments(0)