Nancy Six

Nancy Six

zegt wat ze denkt, tot spijt van wie 't benijdt!

Vragen, opmerkingen, laat me iets weten!

Kerstboodschap van een bezorgde moeder...

PolitiekPosted by Nancy Six Mon, December 25, 2017 14:12:20

Nog nagenietend van Kerstavond en het samenzijn met mijn familie heb ik besloten om vandaag mijn persoonlijke Kerstboodschap neer te schrijven. Dat deze totaal verschillend is dan die van de koning der Belgen, je weet wel die vanop de koekjesdozen, is voorspelbaar. Met de gebruikelijke vooringenomenheid van een Vlaams nationalist ten aanzien van de vorst nam ik plaats voor de TV om zijn toespraak vanuit zijn zetel voor de haard te aanhoren. Dat hij zich vanuit zijn paleis liet inspireren door kinderen werd algauw duidelijk door oa zijn infantiele uitspraak dat hij “met verwondering kijkt naar de schoonheid in de ogen van migrantenjongeren”…Terwijl zijn “onderdanen” de voorbije maanden opgeschrikt werden door talrijke geweldplegingen door voornamelijk migrantenjongeren, had hij het over de schoonheid in de ogen. Hoe wereldvreemd kan iemand zijn?!

(foto via Facebook Bart Van Gucht)

En al even gek voor woorden was de oproep van kardinaal De Kesel om verdraagzamer te zijn voor migranten. Volgens deze pilarenbijter moeten ze in hun waardigheid erkend worden. Als klap op de vuurpijl was er nog de boodschap van de paus die zei dat we niet blind mogen zijn voor de vluchtelingencrisis. Hij legde daarbij de link tussen het kerstverhaal en de situatie van de migranten die vandaag “worden verdreven van hun land”. Hij roept in zijn homilie dan ook op tot “gastvrijheid” en het te hulp schieten van “de zwakken en de kwetsbaren”. Allez, is weer eens iets anders dan voor de zoveelste keer de verwijzing te moeten aanhoren van de vluchtende Vlamingen tijdens de eerste wereldoorlog…

Neen, mijn kerstboodschap is van een totaal andere aard, vanuit een totaal andere ooghoek bekeken. Het is eerder een boodschap van hoop. Hoop van een bezorgde moeder met een hart voor het eigen volk...
Hoop dat de ogen van de slapende massa eindelijk eens gaan opengaan en dat ze moed zullen vinden om zich massaal te verzetten tegen de huidige gang van zaken. Hoe lam en mak kan een volk toch zijn om zich in eigen land te laten degraderen tot tweederangsburgers? Is het niet hoogtijd dat we in ’t verweer gaan om onze eigen tradities en gewoontes weer een plaats te geven in onze samenleving?

Hoop dat onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen weer de kans krijgen om op te groeien zonder angst voor geweld, terreur, enz. maar dat ze weer de kans krijgen om onbezorgd te kunnen genieten van hun kind-zijn.

Hoop dat alle Vlamingen weer de fierheid en dapperheid van onze voorvaderen waarderen en daaruit de kracht vinden om op te komen voor elkaar, onze taal, onze cultuur.

Hoop dat het egoïsme en de jaloezie plaats maken voor vriendschap en verbondenheid en dat idereen blij kan zijn wanneer iemand iets bereikt of kan aanschaffen in zijn/haar leven.

Ziezo, tot zover mijn korte kerstboodschap en ook al is die misschien niet zo politek correct als die van de bovengenoemde mannen, mijn woorden komen recht uit het hart…
Afsluiten zal ik doen met nog een gouden raad aan allen die denken de wereld te kunnen verbeteren: begin bij jezelf…

Vrolijk Kerstfeest!

  • Comments(0)