Nancy Six

Nancy Six

zegt wat ze denkt, tot spijt van wie 't benijdt!

Vragen, opmerkingen, laat me iets weten!

België ondertekent anti-kernwapenverdrag niet…

PolitiekPosted by Nancy Six Fri, September 22, 2017 08:42:43

Aan de Ieperse gemeenteraad werd tijdens de zitting van 3 juli een motie voorgesteld, onder impuls van Groen, om een dringende oproep te doen aan de Belgische Regering, om alles in het werk te stellen om te garanderen, dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer gebruikt zouden worden. Met die motie zou de Belgische Regering gevraagd worden zijn verzet te staken en op een constructieve wijze mee te werken aan het tot stand komen van een verbodsverdrag voor kernwapens. Die motie zou vervolgens overgemaakt worden aan de bevoegde ministers en aan het Belgisch parlement. De motie zou eveneens verstuurd worden naar de Belgische burgemeesters die lid zijn van Mayors for peace, met het voorstel om een gelijkaardige motie aan de Belgische Regering te bezorgen. Op één raadslid na, stemden alle gemeenteraadsleden hiermee in. Ikzelf was het enige raadslid dat deze motie heb tegengestemd. Terwijl ik argumenteerde waarom ik niet mee wou stappen in dit utopisch fabeltje, voelde ik de afkeurende blikken van de overige raadsleden door me heen dringen. Het kon me niet deren, want ik ben er tot op heden van overtuigd dat mijn argumenten terecht zijn. Als “de goeie” ontwapenen hebben enkel “de slechte” nog de kernwapens.
De vrede is er door een evenwicht dat bestaat en waarvan afschrikking een reëel bestanddeel is. We moeten vreedzaam maar weerbaar zijn!
Vrede is een werkwoord, aan vrede moet elke minuut van de dag gewerkt worden. We ervaren allemaal dat vrede zelfs in onze directe omgeving niet altijd en overal werkt.
Hopen dat wereldmachten, wereldleiders, zich zullen schikken naar de vraag om hun kernwapens op te bergen, lijkt me dan ook naïef. Uit de vele oorlogen werden nog steeds geen lessen getrokken en dat zal wellicht altijd zo blijven. Al wapperen er nog duizenden vredesvlaggen, al schreeuwen nog duizenden vredesactivisten om vrede…het is tevergeefs.
Dromen over vrede is mooi maar weet dat de meeste dromen bedrog zijn.

Als ik nu lees dat België het antikernwapenverdrag niet ondertekent heeft, dan kan ik concluderen dat deze motie inderdaad geen enkele, maar dan ook geen enkele, impact heeft gehad op de beslissing van de regering. Of wat hadden de pacifistische luchtkastelenbouwers nu gedacht? Dat de regering, de NAVO, enz zouden sidderen en beven of onder de indruk zouden zijn van één of meerdere moties die vanuit de gemeenteraden zouden ingediend worden?
Deze motie is een al even grote flop als de oproep vanuit het Vredesfonds en Stad Ieper om op 21 september de vredesvlag uit te hangen. Slechts een paar enkelingen, de gekende “tien man en een paardenkop”, gaven hieraan gevolg.
Misschien kunnen ze beter de bakfiets nemen en een ritje maken doorheen de vredesstad en hun ogen eens goed opentrekken om te zien hoe onze stad aan het evolueren is…Lijkt me veel nuttiger dan idiote moties in te dienen en met vredesvlagjes zwaaien…

  • Comments(0)