Nancy Six

Nancy Six

zegt wat ze denkt, tot spijt van wie 't benijdt!

Vragen, opmerkingen, laat me iets weten!

Slechte staat van de voetpaden St-Janshospitaalstraat Ieper

PolitiekPosted by Nancy Six Thu, September 14, 2017 08:32:07

In augustus heb ik via een Schriftelijke Vraag aan het Schepencollege de erbarmelijke staat van de voetpaden in de Sint-Janshospitaalstraat aangekaart en gevraagd om daaraan iets te doen. Wetende dat daar heel wat bejaarden wonen, die vaak slecht te been zijn, moeten valpartijen door de slechte staat van de voetpaden maximaal voorkomen kunnen worden.

Gisteren kreeg ik volgend antwoord: “deze site is geen openbaar domein maar is privaat domein van het OCMW zij het met een (semi-)publiek karakter, wat evenwel geen reden is om niet te herstellen.
Een jaar of 5 terug moeten er op deze site gaswerken uitgevoerd geweest zijn in opdracht van het OCMW. Deze kabelwerken hebben de staat van de pleintje en kleine straatjes niet verbeterd.
Daarnaast is het gebruik door wagens in de laatste tijd hier aanzienlijk gestegen wat de gevolgschade natuurlijk ook verergerd.
De technische dienst heeft hier in de laatste paar maanden reeds plaatselijke herstellen uitgevoerd, zij het dat dit eerder voorlopige en niet echt duurzame onderhoudswerken zijn. Een grondige aanpak is bijgevolg aangewezen maar vergt een serieuze investering. Gekeken wordt om hiervoor een raming op te maken en dit mee te nemen in de budget- en/of meerjarenplanvoorstellen van het OCMW.
In afwachting hiervan zal gekeken worden om maatregelen te treffen en bijkomende plaatselijke herstellingen uit te voeren”.
Ik heb de boodschap overgebracht aan de bewoners die mij gecontacteerd hadden en samen met hen volg ik de situatie op.  • Comments(0)