Nancy Six

Nancy Six

zegt wat ze denkt, tot spijt van wie 't benijdt!

Vragen, opmerkingen, laat me iets weten!

Een gevarieerd Paasweekend

Vrije tijdPosted by Nancy Six Mon, April 17, 2017 16:15:56

Als afsluiter van de paasvakantie sta ik erop om vlug nog een berichtje te posten want vanaf morgen zal ik genoodzaakt zijn om mijn agenda te volgen en door alle daar bijhorende verplichtingen zou het weleens kunnen gebeuren dat ik geen tijd vind om een teken van leven te geven via deze blog.
Ik heb de voorbije dagen genoten van de rustige dagen en aangezien de weergoden zich van hun beste kant hebben laten zien, voelde ik me in volledige vakantiestemming. In dit bericht zal ik me beperken tot een korte terugblik op het voorbije paasweekend.
Zoals vooraf ruimschoots aangekondigd werd in de krant, ging zaterdag de manifestatie door van Anonymous Belgium. “Anonymous Belgium”….hahaha…het klinkt alsof het een mega-organisatie betreft. De lokale organisator hoopte op een 100tal deelnemers maar het werden er uiteindelijk maar een 25-30 tal. De kleurrijke, kleine bende wereldverbeteraars deed me denken aan één of andere carnavalsgroep. Bij deze wens ik me te verontschuldigen tegenover de carnavalisten voor de vergelijking. Een verkeerschaos heeft het in elk geval niet teweeggebracht net zoals de doorsnee aanschouwer niet echt een boodschap zal gehad hebben aan deze manifestatie maar ach…voor de lokale deelnemers zal het eens iets anders geweest zijn dan stickers te plakken, pamfletten uit te delen of tegenstrevers de huid vol schelden op de sociale media.

En jah… de verkiezingen in Turkije heeft ook bij ons in Vlaanderen heel wat teweeg gebracht. Grote verontwaardiging bij de Gutmenschen nu gebleken is dat ruim 70% van de Turken hier voor Erdogan gekozen hebben. Meteen de aanzet om de dubbele nationaliteit ter sprake te brengen. Hoe hypocriet kan je als politieker zijn om nu plots een standpunt in te nemen die decennia eerder al werd gemaakt door het Vlaams Blok maar regelrecht werd bestempeld als “racistisch”? Het voorstel van de tjeef Hendrik Bogaert is heel gelijklopend met punt 31 uit het 70 puntenplan van het Vlaams Blok. Laat me toe eventjes te citeren uit het befaamde 70 puntenplan: “"Punt 31. DE DUBBELE NATIONALITEIT ONMOGELIJK MAKEN:
Wie zich wil laten naturaliseren overeenkomstig de in punt 27 gestelde voorwaarden, moet bij de nationaliteitsverwerving verzaken aan zijn vorige nationaliteit. Het is volstrekt onaanvaardbaar dat sommige personen (bijvoorbeeld Marokkanen) beschikken over twee nationaliteiten. In de Duitse,
Deense en Israëlische nationaliteitswetgevingen is zulke verzakingsplicht reeds opgenomen. De nodige bilaterale verdragen moeten gesloten worden met de landen waaruit de meeste naturalisatieaanvragers komen, wanneer hun eigen recht een verzaking niet toestaat". Ola…zal straffe Hendrik nu ook verketterd worden zoals de Vlaams Blokkers?

Afwachtend kijk ik uit of de regerende politici politieke moed genoeg hebben om daadwerkelijk de dubbele nationaliteit af te schaffen. Tussen woord en daad is een breed verschil en het verleden heeft me geleerd dat de soep niet zo heet gegeten wordt als ze wordt opgediend…

Naar jaarlijkse traditie ging vandaag, Paasmaandag, de bloemenmarkt door. De temperaturen mochten gerust wat hoger liggen want de frisse wind was niet echt aangenaam. Maar echte liefhebbers laten ze daardoor niet afschrikken en tekenden net als ik present. En aangezien de aangekochte plantjes nu nog de grond in moeten, zal ik dit berichtje aflsuiten.

  • Comments(0)