Nancy Six

Nancy Six

zegt wat ze denkt, tot spijt van wie 't benijdt!

Vragen, opmerkingen, laat me iets weten!

Nieuws uit de gemeenteraad van Ieper

PolitiekPosted by Nancy Six Wed, October 04, 2017 14:04:36

Maandag 2 oktober deed Ivan Tanghe zijn intrede in de Ieperse gemeenteraad. Zodoende bestaat de Vlaams Belang-fractie weer uit twee trouwe partijsoldaten. De wissel liep niet van een leien dakje maar het is ons toch gelukt. Pech voor zij die gehoopt hadden dat de zetel leeg zou komen te staan!

Langs deze weg wens ik namens mezelf en het voltallig afdelingsbestuur Ivan heel veel succes.

Later op de avond had ik ook nog enkele vragen voor de burgemeester met betrekking tot het officieuze islamitisch gebedshuis in de Boezingepoortstraat. Ik had aanvankelijk een interpellatie op de agenda willen plaatsen daarover maar het punt werd onontvankelijk verklaard door de voorzitter van de gemeenteraad (N-VA’er Jan Vercammen). Dus deed ik het maar in “vraagvorm”: kort en bondig.

Dit waren mijn vragen:
“Graag had ik geweten:
1/ of er veiligheidscontroles gedaan werden door politie en brandweer in het lokaal in de Boezingepoortstraat waar de islamitische vzw samenkomt om er te bidden, te koken, feest te vieren, koranlessen te geven, enz. en wanneer vonden die controles plaats in deze officieuze moskee?
2/ Werd de Stad al gecontacteerd met de vraag om advies in het kader van de eventuele erkenning van de moskee door minister Homans in Ieper of voor een bestemmingswijziging (want een moskee is vergunningsplichtig en moet een bestemming “gemeenschapsvoorziening” hebben)?
3/ welke andere contacten zijn er tussen het stadsbestuur en het bestuur van de VZW die gevestigd is in de Boezingepoortstraat?
4/ is de stad van plan nu ze op de hoogte is van de plannen van de VZW om zelf stappen te ondernemen in de richting van de VZW?”

Op de vragen 1,3 en 4 was het antwoord: Neen
Op vraag 2 kreeg ik te horen dat er een andere procedure van kracht is.

Voor mij waren deze korte antwoorden de aanzet voor verdere stappen: houd dus mijn blog en de sociale media maar in de gaten...  • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1730