Nancy Six

Nancy Six

zegt wat ze denkt, tot spijt van wie 't benijdt!

Vragen, opmerkingen, laat me iets weten!

Vlaams Belang wil géén moskee in Ieper

PolitiekPosted by Nancy Six Fri, September 22, 2017 14:37:31

Sedert het najaar van 2010 volg ik de Almadinah Almoenawarah vzw met argusogen op. In januari 2011 had ik als gemeenteraadslid een schriftelijke vraag gesteld aan het Ieperse Schepencollege over de werking en eventuele samenwerking met de Ieperse stadsdiensten. Ik kreeg toen als antwoord “navraag bij de diensten leert dat er ons geen dergelijke vzw gekend is noch informatie erover beschikbaar is. Almadinah zit ook niet als bedrijf in onze bedrijvengids”. Aangezien ik op mijn honger bleef zitten, ben ik maar zelf op onderzoek geweest en via de griffie van de Rechtbank van Koophandel kon ik de statuten van de vzw inkijken.

De jaren verstreken, de islamisering van Ieper kwam op gang en heden moet ik vaststellen dat er in pakweg 5 jaar duidelijke tekenen van islamisering zichtbaar zijn. Ik heb het dan niet enkel over de gesluierde dames en de mannen met de typische baarden, vaak getooid in lange gewaden, die je door de straten ziet kuieren, maar ook over het opduiken van halal-eetgelegenheden. Wat je vroeger enkel in de grotere steden zag, is ondertussen ook merkbaar in kleinere steden en gemeenten. Het is dus niet langer meer “een ver van mijn bed”- fenomeen.

Toen ik deze ochtend in de Krant van West-Vlaanderen het artikel las over het feit dat de Ieperse moslims een moskee willen, was ik niet echt verrast. Wie een beetje bij de pinken is en met beide voeten op de grond staat, die weet dat een gebedshuis de voorloper/aanzet is van een moskee. Dat er nu opeens vraag naar een moskee is, toont aan dat ook de islamisering van Ieper in een stroomversnelling zit. Mijn haren kwamen recht toen ik op de voorpagina las dat er reeds scholen op bezoek zijn geweest in een onofficiële moskee. Ik ben weleens benieuwd wat de ouders vinden van dergelijke bezoeken en wat daar allemaal in de oortjes van de kinderen geblazen werd. Zelfs bij schoolbezoeken naar een officiële moskee stel ik me vragen. Het is overduidelijk dat de islam kost wat kost door de strot van de kinderen geduwd moet worden. Dit alles in de hoop het multiculturele sprookje alsnog verkocht te krijgen. Hopelijk komen al die kinderen op latere leeftijd niet in aanraking met de “verrijking” van deze multikul. Wat ben ik blij dat ik geen schoolgaande kinderen meer heb maar wat heb ik nu al medelijden met mijn kleinkind…

Ik las in het artikel dat de vzw Almadinah zich inzet zodat moslimvluchtelingen enz zich makkelijker zouden
kunnen integreren in de Westhoek , maar in diezelfde tekst vermelden ze dat ze islamlessen en lessen Arabisch geven… Hoe vallen lessen Arabisch te verklaren, met het oog een toekomstige integratie in de Westhoek???
Volgens de geïnterviewde, zouden hoger opgeleide mensen zich ook minder racistisch opstellen tegenover moslims.
Uit de woorden van deze persoon kunnen we dus afleiden dat het slechts maar de dommeriken en laaggeschoolden van de autochtone bevolking zijn, die zich racistisch zouden opstellen tegenover de Islam... Of moeten we dit soort uitspraken eerder zien als uiting van een übermensch ideologie binnen de Moslimcultuur ???
Als ze zichzelf dan werkelijk zo slim en hoogopgeleid vinden, hoe strookt dat dan met het feit dat ze hun heil zoeken in een “godsdienst”, opgebouwd uit fabeltjes en waarin bv. de gelijkheid van man en vrouw, een utopisch begrip is.
In tijden van verhoogde terreurdreiging en in het kader van lopende onderzoeken door de veiligheidsdiensten naar al deze zogenaamde achterkamermoskeeën, is het mijn morele plicht om als islam-kritische politica deze zaak van heel dichtbij op te volgen.

Vlaams Belang blijft niet bij de pakken zitten en zal zich door middel van één of meerdere acties verzetten tegen de komst van een moskee in Ieper. Wij hebben jaren het islamitisch gebedshuis getolereerd maar zijn niet van plan dit te doen met een moskee. Wij weigeren te dansen naar de pijpen van de moslims. Het belangrijkste programmapunt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zal dan ook zijn: de islamisering van onze stad een halt toeroepen!

  • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1726