Nancy Six

Nancy Six

zegt wat ze denkt, tot spijt van wie 't benijdt!

Vragen, opmerkingen, laat me iets weten!

Nieuws over de wissel in de Ieperse Vlaams Belang-gemeenteraadsfractie

PolitiekPosted by Nancy Six Sun, September 10, 2017 15:21:25

Op maandag 4 september kwam 1 van de 2 Vlaams Belang-zitjes vrij in de Ieperse gemeenteraad. Het ontslag was absoluut geen verrassing en dus wist ik al enkele maanden wie van de opvolgers al dan niet bereid zou zijn om het mandaat op te nemen. De procedure voor de effectieve opvolging heeft echter een valse start genomen want de voorgedragen persoon, Saskia Dehollander (6de opvolger), voldoet niet aan alle voorwaarden die opgelegd worden via het kiesdecreet. Dit kregen we donderdag te horen via de stadssecretaris. We waren de dag voordien nog bij hem geweest om het administratieve gedeelte in orde te brengen en we gingen er allen van uit dat alles in orde was. Bij nader toezicht door de stadsdienst is gebleken dat zij niet voldoet aan de voorwaarden. In rechtspraak van de Raad van State wordt gesteld dat: Uit de art. 8, 3°, 9, 57 en 58, 1e lid, LPK (Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet) blijkt dat betrokkene, om te voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en toegelaten te worden tot de eedaflegging als gemeenteraadslid tot de dag van de installatievergadering van de gemeenteraad, onafgebroken in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven moet zijn geweest.

Saskia is korte tijd woonachtig geweest in Poperinge waardoor haar rechten als opvolger aldus vervallen zijn. Vlaams Belang moest dus op zoek naar een andere opvolger. Omdat bij de pakken blijven zitten geen optie is, heb ik meteen de andere opvolgers gecontacteerd (vanaf de 7de opvolger) en met resultaat. Sedert vrijdag, dus de dag nadat ik te horen had gekregen dat Saskia niet kan zetelen, heb ik de vervanger gevonden die bereid is het mandaat op te nemen. Ik ben niet van plan om de naam van de opvolger vrij te geven vooraleer de stadsdienst mij zwart op wit kan bevestigen dat het conform het kiesdecreet is. Eén keer een opdoffer krijgen is meer dan genoeg!

Het is nu aan de stadssecretaris om de administratieve molen terug in gang te zetten en zodra de nodige formulieren binnen zijn en ten gronde gecontroleerd, zal ik de naam van de opvolger vrijgeven.

Ik hoef je niet te zeggen dat het zowel voor Saskia als voor mezelf een ferme opdoffer geweest is maar als gewezen VNJ’ers trokken wij ons op aan de levenswet van onze jeugdbeweging van weleer. Ik wil onze levenswet bij deze graag eens met jullie delen:

“Wees moedig, vooral bij nederlaag
Wees trots te dienen, in eerbied en vreugde
Wees wilskrachtig, overwin uzelf
Wees trouw in de strijd voor onze eigen aard
Wees tuchtvol en gehard als een jong soldaat
Wees als kameraad een voorbeeld en steun
Wees edelmoedig, geef je zonder meten
Wees oprecht, want waarheid is plicht
Wees rechtvaardig, zoals uw eer het eist
Zo strijden wij samen, God ter ere, ons volk ten bate”.

Concreet komt het erop neer dat deze tegenvaller voor Saskia niet het einde van haar ambitie is want Saskia zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de derde plaats innemen op de verkiezingslijst.  • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1722