Nancy Six

Nancy Six

zegt wat ze denkt, tot spijt van wie 't benijdt!

Vragen, opmerkingen, laat me iets weten!

PERSBERICHT: Vlaams Belang Ieper verheugd met de opwaardering van de jachthaven

PersberichtPosted by Nancy Six Mon, April 08, 2013 09:09:46

Tijdens de gemeenteraad van 3 september 2007 had Nancy Six reeds gepleit voor een opwaardering van de jachthaven. Dat deed ze naar aanleiding van haar tussenkomst over een bootje die er toen was gezonken. Ze formuleerde haar verzuchtingen als volgt:

Op de plaats waar het bootje lag, ligt nu nog steeds een grote, verroeste boot. Ik vraag me af of die

ooit nog wel eens uitvaart….Wie durft garanderen dat deze mastodont het water niet vervuild?

Ik vind dat wij als stadsbestuur de RIS tijdig moeten verwittigen vooraleer dergelijke boten ons water

aantasten. Trouwens het oogt echt niet mooi om daar zo een grote, verroeste boot te zien liggen

Geef mij maar een kade waar frisse, kleurige, onderhouden plezierboten liggen met een mooie

aanlegsteiger, wat bloemen aan de kademuren…Een mooie verwelkoming voor wie langs deze weg

de stad binnenkomt….”.

Fractieleider Nancy Six deelt de mening van Schepen Verschoore dat woonboten en andere grote vaartuigen niet thuishoren in een jachthaven. Ze hoopt eveneens dat met het opwaarderen van de jachthaven het aantal pleziervaarders zal toenemen. Het is aan de bevoegde instantie om een oplossing te vinden voor de grote boten die er nu liggen want het kan niet de bedoeling zijn dat die paar grote boten de opwaardering van de jachthaven belemmeren.

Six zal met veel plezier aanwezig zijn op de geplande opening van de jachthaven op 20 april”.

  • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1361