Nancy Six

Nancy Six

zegt wat ze denkt, tot spijt van wie 't benijdt!

Vragen, opmerkingen, laat me iets weten!

Persbericht: Vlaams Belang Ieper vraagt betere naleving van het politiereglement

PersberichtPosted by Nancy Six Thu, January 17, 2013 17:14:57

“Ik (Nancy Six -Vlaams Belang), stel vast dat, dagen na de eerste sneeuwval, nog heel wat voetpaden niet sneeuw- en ijsvrij gemaakt werden. Heel wat voetvangers zoeken dan maar een meer veilige weg en begeven zich op de rijweg. Maar niet iedereen kan dit zomaar want denk maar aan de postbodes die als ware acrobaten sneeuw en ijzel moeten trotseren om de briefwisseling bij de bestemmeling te krijgen (nadat vaak eerst nog de dichtgevroren brievenbusklep losgepeuterd moet worden …). Deze onveilige situatie kan voorkomen worden moest iedereen het voetpad voor de eigen woning vrijmaken. Dit is staat trouwens in het politiereglement maar wij nemen aan dat niet iedereen elke regel uit dit reglement kent. Het is aan de betrokken wijkagent om de overtreder daarop te wijzen en dat in het belang van de veiligheid van de voetgangers. Vlaams Belang rekent er dan ook ten stelligst op dat de wijkagent de koe bij de horens vat. Diezelfde wijkagent kan ook de sneeuwruimdienst van het Ieperse OCMW bekend maken bij de overtreders.

Maar ook voor de fietsers is het deze week geen plezier: fietspaden zijn amper vrijgemaakt, sommige bewoners die wel hun stoep hebben vrijgemaakt, gooien de weggeruimde sneeuw op een hoop op het fietspad enz. Wij suggereren om de fietspaden ijsvrij te maken zodat ook de fietsers zich op een veilige manier in het verkeer kunnen begeven. Wij danken langs deze weg de mensen van de strooidiensten die steeds paraat staan om onze wegen berijdbaar te maken”.

  • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1343