Nancy Six

Nancy Six

zegt wat ze denkt, tot spijt van wie 't benijdt!

Vragen, opmerkingen, laat me iets weten!

Persbericht: reactie van Vlaams Belang Ieper op de burgemeesterswissel

PersberichtPosted by Nancy Six Tue, January 31, 2012 21:41:27

Ieper,31/01/2012

Hét gespreksonderwerp de voorbije dagen was wellicht de bekendmaking van de kandidaat burgemeester. Dat de pers het niet nodig achtte ook de mening van het Vlaams Belang te vragen, was de aanzet waarom ik samen met mijn collega een persbericht heb opgemaakt. Hieronder kan u het lezen voor ’t geval dat diezelfde journalisten ons weer zouden “vergeten”….

Ieper,31/01/2012

Persbericht: Vlaams Belang over de burgemeesterswissel….

Het Vlaams Belang probeert in Ieper reeds vele jaren een constructieve oppositiepartij te zijn in de gemeenteraad, in de ocmw-raad en als afdeling.

Het verwonderde ons dus dat mensen van andere politieke strekkingen die soms niet eens in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn, de voorbije dagen her en der hun mening werden gevraagd.

Nochtans hebben wij ook onze mening en zouden wij omtrent de burgemeesterswissel en de constructie die daarvoor in de maak is.

Wij vernemen dat Yves Leterme zich de eerste twee jaar van de volgende legislatuur al meteen zal laten vervangen door Vlaams Parlementslid Jan Durnez.

Anders gezegd : er komt een nieuwe burgemeester (Yves Leterme). Meteen wordt die echter vervangen door een waarnemend burgemeester. (Jan Durnez). En vervolgens zal het van de verdere zetten in de carriere van Leterme afhangen hoe lang die waarnemende burgemeester mag blijven.

Met alle respect voor Durnez (en Leterme) maar wij zien dit scenario niet goed zitten.

Dit scenario mist klaarheid omtrent wie voor hoelang de echte kapitein van het schip zal zijn.

Na Luc Dehaene waar die klaarheid er bij momenten té véél was, zouden bevolking en personeel van de stad Ieper nu wel eens het tegengestelde kunnen krijgen.

Zal Durnez voluit de burgemeester kunnen zijn die aan het hoofd van het stadsbestuur staat? De man die volgens zijn inzichten het beleid zal mogen sturen en coördineren? Maar zonder dat hij weet of hij daarvoor twee, vier of misschien toch de volle zes jaar de tijd voor zal krijgen?

Of zal Yves Leterme de stad besturen vanuit het verre Parijs. Met een waarnemende burgemeester die als zijn generaal te velde de bevelen uitvoert en de schokken moet opvangen.

Dit scenario getuigt bovendien van minachting voor hun partijgenoten die nu lid zijn van het schepencollege.

Leterme biedt zich aan de kiezer aan als kandidaat burgemeester. Maar kan dat als topambtenaar bij de Oeso eigenlijk niet zijn.

De Ieperse CD&V vindt dus dat er behalve Yves Leterme niemand in de gemeenteraadsfractie van hun partij is die geschikt is om Luc Dehaene op te volgen.

Sterker nog door dit scenario te kiezen zegt de leiding van de CD&V dat er in hun huidige schepencollege of hun huidige gemeenteraadsfractie volgens hen zelfs niemand is die geschikt is om waarnemend burgemeester te worden.

Iemand die vele jaren gelden de overstap maakte naar de provincieraad en later naar het Vlaams Parlement keert terug naar de Ieperse gemeenteraad om daar meteen de (waarnemende ) burgemeesterssjerp om te gorden.

Volgens het Vlaams Belang van Ieper wijst dit op een soort van minachting voor de leden van het huidige Schepencollege die zeker een aantal van die mensen niet verdienen.

Was daar dan niemand bereid of in staat om die taak op te nemen? Dat gelooft toch niemand die de Ieperse gemeentepolitiek volgt?

Naar onze bescheiden mening zijn er heel zeker capabele Schepenen die misschien zo hun kans ontlopen of ontzegd werden. Naar onze bescheiden mening zijn er door deze constructie ook capabele gemeenteraadsleden die hun kans om ook eens aan de bak te komen als schepen ontlopen of ontzegd worden.

Wij kijken afwachtend af wie de 2de plaats zal bekleden.

Want daarover wat het kartel in zijn persberichtgeving alles behalve duidelijk.

Wordt dat iemand van de CD&V of een N-VA’ster? Welke vrouw mag straks wel op de tweede plaats van het kartel mogen staan maar wordt niet bekwaam genoeg gevonden om waarnemend burgemeester te worden. Zal die twijfelachtige eer weggelegd zijn voor de uittredende OCMW-Voorzitster Marieke Cloet, wordt het uittredende Schepen Katrien Desomer? Of krijgt Eva Ryde van de NVA een hogere plaats op de rij dan NVA-schepen Delie?

Of… komt er ook voor die eerste vrouwenplaats nog iemand nieuw uit de lucht vallen ?…Niet dat wij ervan wakker liggen maar wij vinden het nogal bedenkelijk dat bepaalde uittredende mandatarissen door deze manier “diplomatisch” opzij worden geschoven….

Johan Sanders & Nancy Six

Fractieleider GR & Fractieleider OCMW-Raad

  • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1186