Nancy Six

Nancy Six

zegt wat ze denkt, tot spijt van wie 't benijdt!

Vragen, opmerkingen, laat me iets weten!

PERSBERICHT: Vlaams Belang vraagt maximale aandacht voor de archeologische waarde van de site De Meersen

PersberichtPosted by Nancy Six Fri, March 09, 2018 17:23:38

Tijdens de voorbije gemeenteraad kwamen de opgravingswerken op de site De Meersen ter sprake. De VB- fractie is opgelucht om via het antwoord van Schepen Dehaene te vernemen dat de opgravingen plaats vinden in opdracht, onder toezicht en in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed. Op die manier zijn ze zeker dat de nodige aandacht zal geschonken worden aan het archeologisch onderzoek op deze historisch belangrijke site.
Fractieleider Nancy Six legt uit waarom: “Wat veel Ieperlingen niet weten, is dat daar de Sint- Jansabdij gelegen was. Deze was gebouwd uit rode baksteen. Via een heemkundige vernamen we dat Stad “Yper” destijds vijftigduizend rode bakstenen gaf voor het bouwen van het klooster. Dit was een overeenkomst tussen de abdij en de parochie. De nu gevonden funderingen op die site zijn inderdaad opgetrokken uit rode baksteen…
Behalve het vinden van funderingen werden ook skeletten opgegraven en dat er heel zeker nog veel meer te vinden zal zijn, is evident daar de site honderden jaren dienst heeft gedaan als begraafplaats.
Naar wij vernomen hebben zou ook de locatie van de eerste St- Niklaaskerk gelokaliseerd zijn. Momenteel is er nog maar een deeltje van de kerk opgegraven dus loont het zeker de moeite om daar verder onderzoek naar te verrichten.
Ook zijn er sporen gevonden van middeleeuwse bewoning aan de kant van de St-Jansstraat.
Het is voor het huidige bestuur een unieke kans om wat meer te weten te komen over ons rijk historisch verleden.
Eens het terug bebouwd is, dan kan de stad weer 100 jaar wachten om terug wat meer te weten over onze rijke en interessante geschiedenis.
Wij weten ook wel dat dergelijk onderzoek een pak geld kost maar 3D Real Estate is een professionele speler op de markt en heeft dus, volgens Schepen Dehaene, de mogelijke meerkost ingecalculeerd”.
Vlaams Belang hoopt dat er toonmomenten zullen komen zodat alle geïnteresseerden de kans zullen krijgen om de site/de vondsten te bewonderen.
 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1760

PERSBERICHT: €231.238: ook dat is het gevolg van het open grenzen beleid !

PersberichtPosted by Nancy Six Thu, January 18, 2018 08:51:50

In 2016 werd door de federale overheid 51 miljoen euro uitgegeven voor dringende medische hulp aan personen die illegaal in ons land verblijven. Voor de verzorging van 15 759 illegalen in ziekenhuizen betaalde de federale overheid een bedrag van bijna 41 miljoen euro terug aan de OCMW’s. Wat Ieper betreft gaat het hier om 29 dossiers van illegalen die voor €213.400 medische hulp kregen IN het ziekenhuis.

Daarnaast werd nog eens ruim 10 miljoen euro betaald voor de verzorging van 13 290 illegalen BUITEN de ziekenhuizen. In Ieper werden 21 dossiers van illegalen zo behandeld, goed voor een kostenplaatje van €17.838, 47

Dat blijkt uit de cijfers die minister van Maatschappelijke Integratie Ducarme op vraag van het Vlaams Belang bekend maakte. Over hoeveel illegalen het in totaal juist gaat, kan uit de cijfers niet worden opgemaakt. De minister wijst er uitdrukkelijk op dat de twee cijferreeksen niet kunnen worden opgeteld omdat personen in de twee reeksen kunnen voorkomen en dat dus dubbeltellingen zou opleveren.

Het totale kostenplaatje voor de medische hulp voor illegalen in 2016 bedraagt dus voor Ieper maar liefst €231.238.

Nancy Six

Fractieleider • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1754

PERSBERICHT: Vlaams Belang- actie tegen moskee in Ieper gaat vrijdagavond toch door!

PersberichtPosted by Nancy Six Wed, October 25, 2017 11:06:02

Een eerste aanvraag voor de actie tegen islamisering werd na ongunstig advies van de politie geweigerd. Het was oa verkeerstechnisch niet haalbaar om te manifesteren tegenover het gebedshuis in de Boezingepoortstraat: de straat was doorvoor te smal volgens de politie en het was provocerend om te manifesteren op een vrijdag in de nabijheid van het gebedshuis.
Als reactie daarop deed Nancy Six (voorzitter Vlaams Belang Ieper) een nieuwe aanvraag voor een actie op dezelfde dag maar dan wel op de Grote Markt.

Ook voor de tweede aanvraag gaf de politie ongunstig advies. De nieuwe locatie bleek oa veiligheidstechnisch niet geschikt omwille van de grootte van het plein en de nabijheid van het gebedshuis.

Als alternatief besluit het Schepencollege dat de actie, waar Nancy Six en Filip Dewinter een toespraak zullen houden, wél mag doorgaan op het Minneplein op de parkeerstrook tegenover de Sint-Michielsschool en dit op vrijdag 27 oktober om 19u30. Nancy Six vind deze alternatieve locatie best wel lachwekkend omdat de toegelaten locatie nog dichter bij het gebedshuis is dan de aangevraagde locatie bij de fontein op de Grote Markt. Het is voor haar overduidelijk dat de islam-kritische manifestanten niet gehoord en gezien mogen worden en zij trekt daar haar conclusies uit. Aansluitend op de korte actie volgt nog de voorstelling van het nieuwste boek van Filip Dewinter “Verzetsgids tegen islamisering” en dit in de nabijgelegen drankgelegenheid. • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1736

PERSBERICHT: Cordon sanitaire van kracht tijdens de Kattenstoet...

PersberichtPosted by Nancy Six Thu, May 14, 2015 19:40:40

Op 10 mei 2015, na de Kattenstoet, stuurde ik onderstaande persbericht de wereld in:
“Vlaams Belang-fractieleidster Nancy Six is absoluut niet opgetogen over het feit dat de VB-fractie niet bij de andere politici kon plaatsnemen op de tribune tijdens de Kattenstoet. In tegenstelling tot de andere politieke fracties uit de Ieperse gemeenteraad moesten de 2 VB-gemeenteraadsleden plaatsnemen op de tribune net naast die waar de andere politici zaten. Bovendien zat het ene gemeentraadlid in het begin van de rij en het andere raadslid halfweg de rij. Fractieleidster Nancy Six is van mening dat dit niet zomaar om een vergissing gaat en pikt het niet dat haar fractie apart én gescheiden van elkaar het gebeuren moest volgen. Niettemin heeft de VB-fractie genoten van deze “hoogdag” en zal dit voorval ten gepaste tijde nog wel ter sprake brengen. Ieper is tenslotte “Ieper voor iedereen” dus ook voor de Vlaams Belang-fractie…”

In de Krant van West-Vlaanderen verscheen het volgende artikeltje:
Daarin werd het persbericht gebanaliseerd waardoor blijkbaar de indruk gewekt moet worden als zijnde dat ik kieskeurig ben en perse naast mijn fractiegenoot wou zitten. Niets is minder waar want het enige wat ik wil is dat men VB’ers niet anders behandelt dan de collega’s uit de gemeenteraad. Dus de afsluitende opmerking van het artikeltje doet feitelijk niets ter zake. Maar ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de opmerking van de journalist recht te zetten. Mijn fractiegenoot en ik zijn inderdaad geen beste vrienden zijn, ook geen gewone vrienden, we zijn partijgenoten en NIETS meer. Duidelijk?! • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1558

PERSBERICHT: Nancy Six (Vlaams Belang) versus Schepen Jef Verschoore

PersberichtPosted by Nancy Six Tue, January 21, 2014 20:53:58

Als reactie op de uitspraak van Jef Verschoore (http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/samenleving/eerste-wereldoorlog/jef-verschoore-re-enacters-die-eerste-wereldoorlog-naspelen-niet-welkom-in-ieper/article-4000504769910.htm), volgend persbericht:


"Nancy Six (fractieleider Vlaams Belang),is niet te spreken over de intolerante uitspraak van 1ste Schepen Jef Verschoore over re-enacters. Zij betreurt het dat hij zo neerkijkt op deze vorm van geschiedenis-beleving. Wie ooit al een re-enactment bijwoonde die kan beamen dat de figuranten gedreven en met kennis ter zake hun act opvoeren. Bezoekers, jong of minder jong, geschoold of ongeschoold, buurtbewoner of toerist, kortom elke geïnteresseerde, krijgt op die manier de kans om zich een beeld te vormen hoe de wapens, de kostuums, het kampement, ...van weleer eruit zagen.
Naar aanleiding van de uitspraak van Schepen Verschoore zal Nancy Six op de eerstkomende gemeenteraad (maandag 3 februari 2014) hierover interpelleren" • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1448

PERSBERICHT: de tjevenstreek van Leterme...

PersberichtPosted by Nancy Six Wed, November 13, 2013 21:32:52

Dat Leterme zijn mandaat bij de OESO zal verlengen, is voor het Vlaams Belang niet echt een verrassing. Het niet opnemen van zijn mandaat in de gemeenteraad, vonden wij enerzijds niet echt correct tegenover zijn kiezers maar anderzijds wisten de Ieperse CD&V-kiezers hoe het scenario in elkaar zat dus hebben ze feitelijk geen reden toch klagen. Hij zou uiterlijk eind 2015 zijn Ieperse verplichtingen nakomen dus geen vuiltje aan de lucht. Tot dan hebben wij nooit het woord kiezers”bedrog” in de mond genomen. Op vandaag noemen wij het nog steeds kiezers”misleiding” ook al hebben wij een sterk vermoeden dat dit deze misleiding uiteindelijk tot kiezersbedrog zal leiden. Want wij zijn niet vergeten hoelang zijn “2 minuten” politieke moed kunnen duren. En soit, een tjevestreek meer of minder…

Nancy Six

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1428

PERSBERICHT:Vlaams Belang Ieper tevreden met de politiecampagne tegen gas snuiven.

PersberichtPosted by Nancy Six Wed, June 19, 2013 13:14:47

Tijdens de gemeenteraad van 3 juni 2013 had Nancy Six (fractieleider Vlaams Belang) tijdens een interpellatie omtrent de drugsproblemen in Ieper, het fenomeen van gas snuiven ter sprake gebracht. Ze betreurde het dat deze trend niet ernstig werd genomen en louter als een gevaarlijk spelletje werd beschouwd. Ook in het verkiezingsprogramma van 2012 werd aandacht geschonken aan deze vorm van verslaving. Nancy Six is verheugd te kunnen vaststellen dat er in de politiezone Arro Ieper nu gestart werd met een campagne tegen het gas snuiven.

Nancy Six,

Fractieleider

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1387

PERSBERICHT:Nancy en Daniël Six nemen beiden ontslag als voorzitter van Vlaams Belang.

PersberichtPosted by Nancy Six Tue, April 23, 2013 11:22:50

“Nancy Six (8jaar voorzitter VB Ieper) en Daniël Six (5jaar voorzitter VB Langemark-Poelkapelle), die in 2011 nog samen een 24uren-actie organiseerden tegen het asielcentrum op De Vijfwegen, die in 2012 beiden lijsttrekker waren bij de gemeenteraadsverkiezingen, dienen nu ook beiden hun ontslag in als afdelingsvoorzitter. Vader Six stapt bij deze ook uit het regiobestuur van De Westhoek.

Zij stellen hun functie ter beschikking van de partij niet omdat zij niet meer achter de partijstandpunten zouden staan, integendeel zelfs, maar wel omdat zij zich niet langer kunnen vinden in de strategie van het regiobestuur. Binnen de partij is dit ontslag niet totaal onverwacht want het werd weken geleden reeds aangekondigd aan enkele leden van het Nationale Partijbestuur. Vader Six stapt bij deze uit de actieve politiek, dochter Six daarentegen zal zich nu meer focussen op het puur politieke werk want ze blijft voorzitter van de fractie in de Ieperse gemeenteraad.

Nancy en Daniël Six bedanken langs deze weg iedereen voor het vertrouwen die ooit werd gegeven en rekent op het begrip van de talrijke leden en sympathisanten van de afdelingen Ieper (+kern Heuvelland) en Langemark-Poelkapelle".

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1369

PERSBERICHT: Vlaams Belang Ieper verheugd met de opwaardering van de jachthaven

PersberichtPosted by Nancy Six Mon, April 08, 2013 09:09:46

Tijdens de gemeenteraad van 3 september 2007 had Nancy Six reeds gepleit voor een opwaardering van de jachthaven. Dat deed ze naar aanleiding van haar tussenkomst over een bootje die er toen was gezonken. Ze formuleerde haar verzuchtingen als volgt:

Op de plaats waar het bootje lag, ligt nu nog steeds een grote, verroeste boot. Ik vraag me af of die

ooit nog wel eens uitvaart….Wie durft garanderen dat deze mastodont het water niet vervuild?

Ik vind dat wij als stadsbestuur de RIS tijdig moeten verwittigen vooraleer dergelijke boten ons water

aantasten. Trouwens het oogt echt niet mooi om daar zo een grote, verroeste boot te zien liggen

Geef mij maar een kade waar frisse, kleurige, onderhouden plezierboten liggen met een mooie

aanlegsteiger, wat bloemen aan de kademuren…Een mooie verwelkoming voor wie langs deze weg

de stad binnenkomt….”.

Fractieleider Nancy Six deelt de mening van Schepen Verschoore dat woonboten en andere grote vaartuigen niet thuishoren in een jachthaven. Ze hoopt eveneens dat met het opwaarderen van de jachthaven het aantal pleziervaarders zal toenemen. Het is aan de bevoegde instantie om een oplossing te vinden voor de grote boten die er nu liggen want het kan niet de bedoeling zijn dat die paar grote boten de opwaardering van de jachthaven belemmeren.

Six zal met veel plezier aanwezig zijn op de geplande opening van de jachthaven op 20 april”.

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1361

Persbericht:Nancy Six pikt de negatieve uitlatingen over IJzerwake niet!

PersberichtPosted by Nancy Six Sat, April 06, 2013 15:27:14

"Tijdens de gemeenteraad van 25 maart stelde raadslid Thybergin (Open Ieper) zich grote vragen bij de goedkeuring om ook dit jaar de IJzerwake in Steenstraete (Ieper) te laten doorgaan. Hij is van mening dat dit evenement naar onverdraagzaamheid ruikt en dus niet thuishoort in Ieper Vredesstad. Nadat de burgemeester hem een correct antwoord had gegeven kreeg Thybergin nog de kans om een slotwoord te plaatsezn waarmee dit punt dan afgesloten kon worden. De negatieve uitlating over IJzerwake was niet naar de zin van fractieleider Nancy Six van Vlaams Belang die volgens het huishoudelijk reglement niet mocht reageren op die vraag. Ze vond echter een manier om dit te omzeilen en gaf Thybergin enkele kopies met informatie over de IJzerwake en....een lekstok. Daarmee maakte ze duidelijk dat ze zijn opmerkingen kinderachting vond zonder dat ze één woord moest zeggen..."

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1359

Persbericht: Vlaams Belang Ieper vraagt betere naleving van het politiereglement

PersberichtPosted by Nancy Six Thu, January 17, 2013 17:14:57

“Ik (Nancy Six -Vlaams Belang), stel vast dat, dagen na de eerste sneeuwval, nog heel wat voetpaden niet sneeuw- en ijsvrij gemaakt werden. Heel wat voetvangers zoeken dan maar een meer veilige weg en begeven zich op de rijweg. Maar niet iedereen kan dit zomaar want denk maar aan de postbodes die als ware acrobaten sneeuw en ijzel moeten trotseren om de briefwisseling bij de bestemmeling te krijgen (nadat vaak eerst nog de dichtgevroren brievenbusklep losgepeuterd moet worden …). Deze onveilige situatie kan voorkomen worden moest iedereen het voetpad voor de eigen woning vrijmaken. Dit is staat trouwens in het politiereglement maar wij nemen aan dat niet iedereen elke regel uit dit reglement kent. Het is aan de betrokken wijkagent om de overtreder daarop te wijzen en dat in het belang van de veiligheid van de voetgangers. Vlaams Belang rekent er dan ook ten stelligst op dat de wijkagent de koe bij de horens vat. Diezelfde wijkagent kan ook de sneeuwruimdienst van het Ieperse OCMW bekend maken bij de overtreders.

Maar ook voor de fietsers is het deze week geen plezier: fietspaden zijn amper vrijgemaakt, sommige bewoners die wel hun stoep hebben vrijgemaakt, gooien de weggeruimde sneeuw op een hoop op het fietspad enz. Wij suggereren om de fietspaden ijsvrij te maken zodat ook de fietsers zich op een veilige manier in het verkeer kunnen begeven. Wij danken langs deze weg de mensen van de strooidiensten die steeds paraat staan om onze wegen berijdbaar te maken”.

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1343

Persbericht: Vlaams Belang Ieper vraagt meer respect van het Stadsbestuur voor de Vlaamse Feestdag!

PersberichtPosted by Nancy Six Thu, July 12, 2012 08:02:31

Vlaams Belang Ieper is van mening dat het Stadsbestuur beslist wat meer respect mag hebben voor de Vlaamse Feestdag. Naast het feit dat de Ieperse 11juli-viering (of tenminste wat er moet voor doorgaan…) alles behalve strijdvaardig te noemen is, is er nog een ander feit waar wij ons als Vlaams Nationale partij aan storen. Dat de stadsdiensten op 11 juli gesloten waren en dat de Leeuwenvlag aan de openbare gebouwen kon wapperen, vinden wij vanzelfsprekend want dat is conform de andere wettelijke feestdagen. Maar wij storen ons enorm aan het feit dat de wekelijkse huisvuilophaling op woensdag gewoon is doorgegaan. Dat vinden wij ongepast op de Vlaamse Feestdag! Net als bij andere feestdagen kon die ophaling, naar onze bescheiden mening, perfect een dag verplaatst worden mits daarover de nodige afspraak te maken met de firma. Dat de N-VA, die toch wel in de meerderheid zit door het kartel met de CD&V, daar niet op reageerde ontgoocheld ons. Van mandatarissen van een Vlaams Nationale partij (of is de Ieperse N-VA dat niet misschien???) verwachten we dat ze dag in, dag uit bij de pinken zijn om er op toe te zien dat onze taal, onze tradities én onze feestdag gerespecteerd worden. Hopelijk was het dit jaar de laatste keer dat er op 11 juli een huisvuilophaling heeft plaatsgevonden. Onze gemeenteraadsfractie zal alvast navragen welke dagen er als “feestdagen” werden opgenomen in het contract tussen Stad Ieper en de firma die de huisvuilophaling doet…

Nancy Six

Voorzitter

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1278

Persbericht: oproep tot bevlagging op 11 juli

PersberichtPosted by Nancy Six Tue, July 10, 2012 12:30:02

Persbericht: Vlaams Belang Ieper roept op om de Vlaamse Leeuwenvlag te laten wapperen!

Het Vlaams Belang roept Ieperlingen op om op 11 juli de Vlaamse vlag

buiten te hangen. Het Vlaams Belang zal de

Ieperlingen die deelnemen aan de bevlagging tijdens de Vlaamse nationale

feestdag bedanken met oa een flesje tripel Vlaamse Leeuw bier. Vlaams

Belangmandatarissen rijden in Ieper rond en komen de flesjes persoonlijk

overhandigen.

Nancy Six

Afdelingsvoorzitter Vlaams Belang Ieper
PS:Ieperlingen kunnen eventueel hun adres doorgeven via info@nancysix.org zodat wij morgen zeker bij u langskomen...Tot morgen?

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1276

Persbericht: Vlaams Belang=dé waakhond in Ieper!!!

PersberichtPosted by Nancy Six Wed, April 25, 2012 16:10:39

De gemeenteraadsfractie en de afdeling van Vlaams Belang Ieper diende in januari 2012 een vraag tot onderzoek in bij de Vaste Commissie Voor Taaltoezicht (V.C.T.) nadat een tweetalige uitnodiging voor de officiële opening van het bezoekerscentrum voor Ieper en De Westhoek in de brievenbus was gevallen. Vlaams Belang was van oordeel dat dit niet conform de taalwetgeving was en klopte daarom meteen aan bij de V.C.T.

Deze week werd het Vlaams Belang op de hoogte gebracht van het feit dat de minister onze klacht als gegrond ziet en dus krijgt het Vlaams Belang gelijk! Het is trouwens niet de eerste keer dat het Vlaams Belang, al dan niet formeel, de aandacht moet vestigen op het overtreden van de taalwetgeving in Ieper. Onlangs werden de tweetalige veiligheidvoorschriften, aan de nadars naast de ingang van het Stadhuis, ook aangepast nadat het Vlaams Belang daarop reageerde. Het Vlaams Belang is de waakhond in Ieper en niet één of ander schoothondje…

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1231

Persbericht: Vlaams Belang vraagt duidelijkheid over camera's station Ieper

PersberichtPosted by Nancy Six Mon, April 23, 2012 23:34:10

Tijdens de gemeenteraadszitting van 4 februari 2008 had raadslid Nancy Six namens de Vlaams Belang-fractie de vraag gesteld of er plannen of intenties waren om camera’s te plaatsen op de kritische plaatsen aan het station. Aanleiding van Six haar tussenkomst was de melding van pendelaars en buurtbewoners die regelmatig geïntimideerd werden door hangjongeren. Die irritante jongeren troepten samen bij de fietsenrekken en de zitbanken aan het station. Als antwoord op die vraag in de gemeenteraad gaf Burgemeester Dehaene volgende repliek: “Materieel is het niet aan de orde met het vooruitzicht van de herinrichting van de stationsbuurt. Het aangehaalde probleem steekt regelmatig de kop op. Hij zal aan de politie verhoogd toezicht vragen. Wellicht gaat het om enkelingen, die gekend zijn bij de politie.”

Tijdens de bewonersvergadering (op 23 april 2012) over die herinrichting van de stationsomgeving kregen de bewoners de gelegenheid om vragen te stellen. Eén van de vragen was of er nu uiteindelijk camera’s komen aan het station omdat hangjongeren er nog steeds voor overlast zorgen. Schepen Verschoore zei toen volmondig dat er géén camera’s komen. Wij stellen dus vast dat “die enkelingen” 4 jaar later nog steeds hun gangetje kunnen gaan maar ook dat er met de intentie van toen nu helemaal geen rekening werd gehouden. Vlaams Belang Ieper zal daarover alvast interpelleren tijdens de komende gemeenteraad.

Nancy Six

Gemeenteraadslid

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1230

Persbericht: Vlaams Belang Ieper solidair met bestolen en aangeklaagde schroothandelaar

PersberichtPosted by Nancy Six Fri, March 16, 2012 15:39:10

Hieronder kan u het persbericht lezen n.a.v. de mogelijke veroordeling van de schroothandelaar. Voor wie niet weet waarover het gaat: http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/algemeen/inbreker-vraagt-schadevergoeding-aan-schroothandelaar-uit-ieper-die-hem-beschoot/article-4000063569911.htm

Vlaams Belang Ieper betuigt zijn solidariteit en steun met de bestolen schroothandelaar uit de Rozendaalstraat die een inbreker verwondde .

Het Vlaams Belang pleit al jaren als enige partij voor een wetswijziging in die zin dat het recht voor zelfverdediging in bepaalde omstandigheden wordt uitgebreid van personen naar goederen.Net zoals in onze buurlanden Nederland en Duitsland.

Indien de schroothandelaar wordt veroordeeld tot het betalen van een geldboete aan de verwonde misdadiger, dan zal het Vlaams Belang Ieper een steunfonds oprichten ten voordele van het echte slachtoffer in deze zaak:de schroothandelaar.

Nancy Six

Afdelingsvoorzitter Vlaams Belang Ieper

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1210

Persbericht: Vlaams Belang Ieper leest Burgemeester de les!

PersberichtPosted by Nancy Six Wed, March 07, 2012 14:32:16

“Vlaams Belang Ieper heeft vandaag na de gemeenteraadszitting een schrijven gericht aan de Burgemeester. Dat er werken aan de gang zijn, dat verraden de nadarhekkens die met mooie spandoeken zijn opgesmukt. Maar dat aan diezelfde nadarhekkens ook tweetalige veiligheidsmaatregelen hangen, werkt bij het Vlaams Belang als een rode lap op een stier. Vlaams Belang vraagt met aandrang aan de Burgemeester om het nodige te doen om alles in werking te stellen zodat die taalovertreding opgeheven zou worden. Vlaams Belang volgt dit alles met argusogen op en zal niet nalaten om daarvan melding te doen bij de V.C.T. (Vaste Commissie voor Taaltoezicht) indien de tweetalige borden er blijven hangen. Bij de V.C.T. loopt momenteel al een klacht betreffende de tweetalige uitnodiging voor de opening van het bezoekerscentrum voor Ieper”.

Namens de VB-fractie,

Nancy Six

Gemeenteraadslid

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1205

Persbericht: reactie van Vlaams Belang Ieper op de burgemeesterswissel

PersberichtPosted by Nancy Six Tue, January 31, 2012 21:41:27

Ieper,31/01/2012

Hét gespreksonderwerp de voorbije dagen was wellicht de bekendmaking van de kandidaat burgemeester. Dat de pers het niet nodig achtte ook de mening van het Vlaams Belang te vragen, was de aanzet waarom ik samen met mijn collega een persbericht heb opgemaakt. Hieronder kan u het lezen voor ’t geval dat diezelfde journalisten ons weer zouden “vergeten”….

Ieper,31/01/2012

Persbericht: Vlaams Belang over de burgemeesterswissel….

Het Vlaams Belang probeert in Ieper reeds vele jaren een constructieve oppositiepartij te zijn in de gemeenteraad, in de ocmw-raad en als afdeling.

Het verwonderde ons dus dat mensen van andere politieke strekkingen die soms niet eens in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn, de voorbije dagen her en der hun mening werden gevraagd.

Nochtans hebben wij ook onze mening en zouden wij omtrent de burgemeesterswissel en de constructie die daarvoor in de maak is.

Wij vernemen dat Yves Leterme zich de eerste twee jaar van de volgende legislatuur al meteen zal laten vervangen door Vlaams Parlementslid Jan Durnez.

Anders gezegd : er komt een nieuwe burgemeester (Yves Leterme). Meteen wordt die echter vervangen door een waarnemend burgemeester. (Jan Durnez). En vervolgens zal het van de verdere zetten in de carriere van Leterme afhangen hoe lang die waarnemende burgemeester mag blijven.

Met alle respect voor Durnez (en Leterme) maar wij zien dit scenario niet goed zitten.

Dit scenario mist klaarheid omtrent wie voor hoelang de echte kapitein van het schip zal zijn.

Na Luc Dehaene waar die klaarheid er bij momenten té véél was, zouden bevolking en personeel van de stad Ieper nu wel eens het tegengestelde kunnen krijgen.

Zal Durnez voluit de burgemeester kunnen zijn die aan het hoofd van het stadsbestuur staat? De man die volgens zijn inzichten het beleid zal mogen sturen en coördineren? Maar zonder dat hij weet of hij daarvoor twee, vier of misschien toch de volle zes jaar de tijd voor zal krijgen?

Of zal Yves Leterme de stad besturen vanuit het verre Parijs. Met een waarnemende burgemeester die als zijn generaal te velde de bevelen uitvoert en de schokken moet opvangen.

Dit scenario getuigt bovendien van minachting voor hun partijgenoten die nu lid zijn van het schepencollege.

Leterme biedt zich aan de kiezer aan als kandidaat burgemeester. Maar kan dat als topambtenaar bij de Oeso eigenlijk niet zijn.

De Ieperse CD&V vindt dus dat er behalve Yves Leterme niemand in de gemeenteraadsfractie van hun partij is die geschikt is om Luc Dehaene op te volgen.

Sterker nog door dit scenario te kiezen zegt de leiding van de CD&V dat er in hun huidige schepencollege of hun huidige gemeenteraadsfractie volgens hen zelfs niemand is die geschikt is om waarnemend burgemeester te worden.

Iemand die vele jaren gelden de overstap maakte naar de provincieraad en later naar het Vlaams Parlement keert terug naar de Ieperse gemeenteraad om daar meteen de (waarnemende ) burgemeesterssjerp om te gorden.

Volgens het Vlaams Belang van Ieper wijst dit op een soort van minachting voor de leden van het huidige Schepencollege die zeker een aantal van die mensen niet verdienen.

Was daar dan niemand bereid of in staat om die taak op te nemen? Dat gelooft toch niemand die de Ieperse gemeentepolitiek volgt?

Naar onze bescheiden mening zijn er heel zeker capabele Schepenen die misschien zo hun kans ontlopen of ontzegd werden. Naar onze bescheiden mening zijn er door deze constructie ook capabele gemeenteraadsleden die hun kans om ook eens aan de bak te komen als schepen ontlopen of ontzegd worden.

Wij kijken afwachtend af wie de 2de plaats zal bekleden.

Want daarover wat het kartel in zijn persberichtgeving alles behalve duidelijk.

Wordt dat iemand van de CD&V of een N-VA’ster? Welke vrouw mag straks wel op de tweede plaats van het kartel mogen staan maar wordt niet bekwaam genoeg gevonden om waarnemend burgemeester te worden. Zal die twijfelachtige eer weggelegd zijn voor de uittredende OCMW-Voorzitster Marieke Cloet, wordt het uittredende Schepen Katrien Desomer? Of krijgt Eva Ryde van de NVA een hogere plaats op de rij dan NVA-schepen Delie?

Of… komt er ook voor die eerste vrouwenplaats nog iemand nieuw uit de lucht vallen ?…Niet dat wij ervan wakker liggen maar wij vinden het nogal bedenkelijk dat bepaalde uittredende mandatarissen door deze manier “diplomatisch” opzij worden geschoven….

Johan Sanders & Nancy Six

Fractieleider GR & Fractieleider OCMW-Raad

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1186

Vlaams Belang woest omwille van tweetalige uitnodiging!

PersberichtPosted by Nancy Six Wed, January 18, 2012 14:30:37

Vlaams Belang Ieper pikt het niet dat onder andere de gemeenteraadsleden een tweetalige uitnodiging kregen voor de opening van het nieuwe “Bezoekerscentrum voor Ieper en De Westhoek”. Dat bovendien eerst de Franse taal te lezen is en dan pas de Nederlandse taal is een doorn in het oog voor de Vlaams Nationale oppositiepartij. Het Vlaams Belang is er zich van bewust dat een toeristische folder of uitgave helaas niet enkel in het Nederlands kan en zodoende dienen er minstens drie talen gebruikt te worden met het Nederlands voorop.

Zij stellen zich ook de vraag of één van de gelegenheidssprekers, namelijk Geert Bourgeois (boegbeeld van N-VA) genoegen neemt met de tweetalige aankondiging van zijn komst als Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Toerisme.

Vlaams Belang overweegt alvast om klacht in te dienen bij de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) én de Gouverneur voor deze verkrachting van het Vlaams karakter in de Vlaamse stad Ieper. Verder overweegt Vlaams Parlementlid Stefaan Sintobin hierover te interpelleren in het Vlaams Parlement.

Johan Sanders (fractieleider Gemeenteraad) en

Nancy Six (Voorzitter Vlaams Belang Ieper).

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1181

Persbericht: Vlaams Belang vraagt kordater politie-optreden tijdens de 100dagen

PersberichtPosted by Nancy Six Fri, March 04, 2011 08:51:35

Onderstaand persbericht werd vandaag naar de perscontacten verstuurd. Om de media-en of journalisten-boycot te omzeilen, plaats ik het ook op mijn blog.

Desondanks er een duidelijk politiereglement is, hielden sommige “feestvierders” zich niet aan de gemaakte afspraken. Zelf was ons gemeente-en ocmw-raadslid Nancy Six gisteren avond getuige van onaanvaardbare feiten aan het Colaertplein: geluidsoverlast in het park, één iemand stond tegen een woning te plassen, enkele vonden het plezant om tegen de PMD-zakken te stampen tot ze openscheurden en…rond 23u kwam ze een groepje feestvierders tegen met bierblikken in de hand. Dat doet bij ons de vraag rijzen of alle winkeliers zich wel aan het verbod op het verkopen van alcohol hebben gehouden. Wij hopen dat er na afloop van de fuif niet teveel kabaal op straat is geweest want de buurtbewoners zouden wel eens een rusteloze nacht kunnen gehad hebben. Wij hopen tevens dat het merendeel van de scholieren zich aan de gemaakte afspraken hebben gehouden zodat de toekomst van de 100dagen-fuiven niet in ’t gedrang komt.

Quinten Van der Roost

Secretaris Vlaams Belang Ieper

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post916

Persbericht: Vlaams Belang vindt actieplan Lokaal Middelenbeleid te "soft"

PersberichtPosted by Nancy Six Fri, February 25, 2011 12:44:33

Onderstaand persbericht werd deze morgen verstuurd naar de lokale perscontacten. Voor het geval dat het niet in de krant zou verschijnen, plaats ik het alvast op mijn blog...

Op de OCMW-raad van 24 februari werd het actieplan 2011-2013 van het Lokaal Middelenbeleidplan besproken.

Ons OCMW-raadslid Nancy Six heeft heel wat bedenkingen over dit actieplan.

Er wordt vooral aandacht besteed aan tabak- en alcoholpreventie terwijl cannabisgebruik pas in 2013 zal aangepakt worden. Gezien het stijgende gebruik van cannabis door steeds jongere kinderen wil het Vlaams Belang dat ontrading van cannabisgebruik absolute voorrang krijgt.

Nancy Six pleitte ook om het verkopen van de, in het drugsmilieu populaire, waterpijp in Ieper te verbieden.

Verder blijft ze van mening dat preventie zonder efficiënte repressie en hulpverlening neerkomt op dweilen met de kraan open.

Haar conclusie is dan ook dat het actieplan veel te soft is.

Quinten Vander Roost

Secretaris Vlaams Belang Ieper

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post909

Persbericht: reactie van Vlaams Belang Ieper op verlening van het kartel CD&V-N.VA

PersberichtPosted by Nancy Six Thu, October 28, 2010 07:03:48

Het Vlaams Belang van Ieper is verrast dat de Ieperse CD&V en NVA nu reeds beslist hebben om ook in oktober 2012 samen naar de verkiezingen te trekken.

Gezien de plaatselijke situatie (Cd&V alleen haalt net geen volstrekte meerderheid en de liberalen zijn hopeloos versplinterd) volgt daar meteen uit dat de huidige bestuursmeerderheid er nu al van uit gaat dat ze tot eind 2018 aan de macht blijft.

Een heel bittere pil voor de Ieperse SPA die van zichzelf al vele jaren denkt dat zij alleen de geschikte en vanzelfsprekende partner zijn om de CD&V te depanneren. Ze hebben met de verkoop van het Iepers drinkwaterbedrijf vergeefs geprobeerd de NVA uit de meerderheid te krijgen. En nu worden ze twee jaar voor de verkiezingen wakker met het nieuws dat ze opnieuw naast de prijzen zullen grijpen. Het Vlaams Belang is er vrij zeker van dat de Ieperse SPA alweer heel boos zal zijn op de CD&V. Want sommige vooraanstaande SPA’ers mogen nu wel definitief vergeten dat ze ooit toch eens schepen van Ieper zullen worden. Maar misschien ligt dat ook aan hun eigen politieke keuzes.

Misschien is de Ieperse SPA is weer het slachtoffer van het cordon sanitaire rond het Vlaams Belang! In 2006 geraakte de Spa, ondanks een geheim voorakkoord met de CD&V, niet in het schepencollege omdat de CD&V-NVA lijst nipt de volstrekte meerderheid had behaald. Maar vooral omdat het Vlaams Belang van 1 naar 4 zetels was gegaan en in geval van een meerderheid CD&V-NVA en SPA de onbetwiste oppositieleider in Ieper zou worden. Nu grijpt de SPA weer naast de prijzen.

Dat komt omdat de CD&V in Ieper (net als in veel andere steden en gemeenten in West-Vlaanderen) weet dat er omwille van het cordon geen anti-CD&V meerderheid mogelijk is. Daardoor kan de CD&V ongestoord heersen en verdelen . De CD&V kan vrij kiezen aan welke partij ze wat snoepjes kunnen geven in de vorm van een schepen met bescheiden en of onpopulaire bevoegdheden, het voorzitterschap van de gemeenteraad of wat extra mandaten in beheerraden en intercommunales.

Het Vlaams Belang doet dan ook een oproep aan LDD, aan de open VLD en de groenen en vooral aan de SPA om het cordon sanitaire aan de kant te schuiven. Die partijen weten dat ook het Vlaams Belang in de gemeenteraad en de ocmw-raad verkozenen heeft die oprecht bekommerd zijn om het welzijn, een goed draaiende lokale economie, het algemeen belang van de burgers en de goede naam en faam van onze stad. Zij weten dat het Vlaams Belang niet meer of niet minder bekwame mensen heeft dan andere partijen.

Het aan de kant schuiven van het cordon in steden en gemeenten zoals Ieper hoeft niet voor gevolg te hebben dat er her en der meerderheden zonder de CD&V komen. Het hoeft niet per definitie te betekenen dat ze het Vlaams Belang in een meerderheid moeten opnemen of dat ze de gedoogsteun van het Vlaams Belang nodig hebben. Maar het zou ten minste de mogelijkheid scheppen dat er in West-Vlaanderen opnieuw (zoals in de tijd van de Volksunie) sterke meerderheden zonder de CD&V kunnen komen. Het is zonneklaar dat het kartel CD&V-NVA denkt het effectief behalen van de helft van de stemmen in oktober 2012 nog slechts een detail geworden is.

Welnu het Vlaams Belang van Ieper zal zich niet bij de situatie neerleggen. Wij zullen het de CD&V en de NVA niet zonder slag of stoot gunnen dat de uitslag van de verkiezingen nu al vast staat.

Wel integendeel! Het Vlaams Belang zal vanaf nu met nóg meer overtuiging, met nóg meer inzet en met nóg meer mensen onze uiterste best doen zodat er in Ieper ook na de volgende gemeenteraadsverkiezingen nog op zijn minst één sterke, kritische, mondige en bekwame oppositiepartij is. Een partij die de stem van de gewone mensen blijft in het Ieperse stadhuis.

En wie weet! Als ook de SPA, de vele soorten liberalen en de groenen zich herpakken. Als deze stap van de Ieperse CD&V (en NVA) ook voor hen een extra aansporing is om nog harder hun best te doen kan de meerderheid misschien toch gebroken worden.

Met Vlaamse Groeten ,

Nancy Six en Johan Sanders (Afdelingsvoorzitter en fractieleider in de gemeenteraad)

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post793

Persbericht: voedselinzameling Nancy Six

PersberichtPosted by Nancy Six Sun, October 17, 2010 17:28:58

Persmededeling 16 oktober 2010 :voedselinzameling door Nancy Six

Net zoals vorig jaar heeft Nancy Six, gemeente en OCMW-raadslid van het Vlaams Belang, aan de Spar een voedselinzameling gehouden op zaterdag 16 oktober.

Omdat volgens haar betogen tegen armoede de kansarmen zelf weinig vooruit helpt, voegt ze de daad bij het woord en heeft ze van 9u tot 16u, samen met familieleden en sympathisanten, voedsel ingezameld voor de Ieperse kansarmen.

Ook dit jaar werd het weer een succes en reed ze met twee volle autokoffers naar de voedselbank. Nancy werkt als vrijwilliger mee in de Ieperse voedselbedeling. Ze organiseerde binnen de vrienden- en familiekring reeds verschillende inzamelacties (voedsel, speelgoed, kledij, lakens en dekens). Ook het zoeken van sponsors neemt ze op zich door het aanschrijven en aanspreken van verschillende potentiële schenkers. Op die manier werkt ze achter de schermen mee aan de bestrijding van de, vaak verdoken, armoede in haar eigen stad. Nancy wenst te benadrukken dat haar engagement voor de voedselbank los staat van haar politieke overtuiging. Ze is van mening dat armoede- en hongerbestrijding over alle partijgrenzen heen moeten reiken. Wie dekens, intact speelgoed, nette kledij of bewaarbaar voedsel wil schenken aan de Ieperse kansarmen, kan dit elke werkdag (liefst na telefonische afspraak via 0479 304 101) komen afgeven in het regiosecretariaat van het Vlaams Belang in de Stationsstraat 63 te Ieper.

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post780

Persbericht:jaarlijkse actie van Vlaams Belang Ieper tegen zwerfvuil en sluikstorten

PersberichtPosted by Nancy Six Sat, September 18, 2010 17:20:41
Op zaterdag 18 september zullen bestuursleden en militanten van het Vlaams Belang Ieper zwerfvuil opruimen in Dikkebus. Hiermee willen zij de aandacht vestigen op het feit dat de zwerfvuil- en sluikstortenproblematiek zich niet enkel in Ieper stad voordoet maar ook in de deelgemeenten.
Net zoals vorig jaar vragen wij aan het Iepers stadsbestuur om extra maatregelen te treffen. Een meldpunt voor sluikstorten, het inzetten van jobstudenten en mensen met een werkstraf bij de Groendienst en Ieperrein om zwerfvuil op te ruimen, de inzet van de lang beloofde verplaatsbare camera’s zijn enkele van onze voorstellen.

Nancy Six
Afdelingsvoorzitter
Tel.0479/30.41.01

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post748

Persbericht: Congoreis Leterme

PersberichtPosted by Nancy Six Fri, May 21, 2010 07:13:51

Volgende maand reist Leterme naar Congo...Naar aanleiding daarvan stuurde ik gisteren een persbericht naar de lokale journalisten om onze kritiek hierop te uiten. Maar omdat niet alle journalisten even correct en objectief zijn (en dus mijn bericht liever naar de prullenmand doorsturen i.p.v.te publiceren) wil ik jullie via mijn blog het persbericht laten lezen:

Vlaams Belang keurt bezoek Leterme aan Congo af.

Het Vlaams Belang van Ieper stelt met verbazing vast dat Yves Leterme in zijn functie van premier de koning naar Congo zal vergezellen.

Als gemeenteraadslid van Ieper keurde Leterme de beginselverklaring van " Ieper Vredesstad " goed. Daarin staat o.a. dat de stad Ieper een vredespolitiek zal voeren "door signalen (van goedkeuring of afkeuring) uit te zenden op macro-vlak”. Als signaal kan dit tellen.

Met dit bezoek legitimeert Leterme het Kabila-regime. Onder diens bewind escaleert de corruptie en tiert het geweld welig. De schendingen van de mensenrechten in de voormalige Belgische kolonie nemen alsmaar grotere proporties aan. Bovendien kiest Leterme de kant van het Franstalige establishment tegen Vlaanderen. Het Vlaams Belang vindt dit een smet op het blazoen van de vredesstad Ieper en hoopt dat Leterme zich tijdens één van zijn sporadische bezoeken aan de Ieperse gemeenteraad zal verrechtvaardigen.

Nancy Six,

Voorzitter

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post628