Nancy Six

Nancy Six

zegt wat ze denkt, tot spijt van wie 't benijdt!

Vragen, opmerkingen, laat me iets weten!

Offline

PolitiekPosted by Nancy Six Thu, September 06, 2018 12:55:44
Deze blog zal niet meer bijgewerkt worden.
Mijn politieke reilen en zeilen kan uiteraard wel nog gevolgd worden via https://ieper.vlaamsbelang.org/nl/site/home of via de Facebookpagina van Vlaams Belang Ieper.
Ook via Twitter kan je me volgen: @NancySix • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1774

Nancy Six: Lijsttrekker

PolitiekPosted by Nancy Six Thu, September 06, 2018 12:50:34


 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1773

Nu eventjes tot rust komen...

PolitiekPosted by Nancy Six Tue, July 31, 2018 16:53:33

De voorbije weken zijn enorm druk geweest: als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen heb ik heel wat huisbezoeken gedaan op zoek naar potentiële kandidaten. Vorige week werden alle kandidaturen doorgenomen tijdens de bestuursvergadering en kwamen we tot de samenstelling van de definitieve lijst. Nu het programma is geschreven, de lijstvorming achter de rug en en de ontwerpen voor de verkiezingsdrukwerken naar de drukker zijn, is de rust aan het terugkomen.

Eindelijk wat meer tijd voor mijn gezin, familie en vrienden en dit tot eind augustus. Eind augustus geef ik het startschot voor de eigenlijke verkiezingscampagne en dat tijdens onze tweede kandidatenavond. De komende weken zal ik nu voldoende rusten en energie opdoen om er vanaf september tot aan de verkiezingen stevig tegenaan te kunnen gaan. De Ieperlingen zullen wel weten wie onze kandidaten want we gaan elke straat, wijk, deelgemeente, bevoorraden met onze folders. Ik sta alvast te popelen om campagne te gaan voeren.

Nu de hittegolf achter de rug is, kan er eindelijk weer op een normale manier gewerkt worden. Jeetje, wat was dat toch lastig. Het werk dat is blijven liggen is, zal ik nu beetje bij beetje aanpakken.

Zo dadelijk maak ik enkele vragen op voor de verkeerscommissie en dat op vraag van een bewoner uit de wijk waar ik dagelijks voorbij kom. Wat is het toch fijn dat mensen me aanklampen en me hun probleem toevertrouwen. Het bijna 12 jaar zetelen in de gemeenteraad werpt zijn vruchten af.

Wie de werking van Vlaams Belang Ieper wil volgen kan dat vanaf de Facebook-pagina of via de webstek.

Neem me niet kwalijk dat ik nu afsluit want de partijplicht roept. • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1772

Focus op de toekomst

PolitiekPosted by Nancy Six Sat, July 07, 2018 16:45:55

De voorbije dagen en weken heb ik gevuld met een focus op de toekomst. Niet alleen op de toekomst van de lokale Vlaams Belang-afdeling maar ook op die van Stad Ieper. Met dat eerste bedoel ik dat alles in het teken stond/staat met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen. De lijstvorming is rond, er was al een eerste bijeenkomst met alle kandidaten, de fotosessie is achter de rug en het verkiezingsprogramma is geschreven en dat alles zal eind augustus worden voorgesteld aan de pers en via de sociale media. Nu die zware klus achter de rug is, kan ik me als lijsttrekker concentreren op de eigenlijke campagne en het kiezen van het nodige promomateriaal. Het aanbod is zo uitgebreid dat het niet gemakkelijk is om de meest geschikte mogelijkheden eruit te kiezen. Gelukkig sta ik daar niet alleen voor en kan ik rekenen op de ondersteuning en het advies van de bestuursploeg. Hieronder kan je trouwens het Dagelijks Bestuur van Vlaams Belang Ieper zien. En die bestuursploeg ziet het ook helemaal zitten en dit heeft niet alleen te maken door onze goede verstandhouding en gedrevenheid maar ook met het feit dat de batterijen werden opgeladen tijdens het programmacongres in Gent op zondag 17 juni.

Maar ook Stad Ieper werkt verder aan de toekomst. Zo was er op 11 juni de voorstelling van de concrete plannen van de watertuin op de site van het voormalig en nu verloederde openluchtzwembad. Ik moet toegeven dat ik aangenaam verrast ben en dat ik denk dat deze herbestemming een meerwaarde zal bieden aan onze stad.

De maand juni heb ik afgesloten met het bijwonen van de officiële opening van het Ypermuseum. Het is gewoonweg verbluffend en een absolute aanrader voor zowel de Ieperlingen als de toeristen. Het nieuwe museum zal een beslist een trekpleister worden die de eventuele terugval van de “herdenkingstoeristen” deels zal kunnen opvangen. Als Ieperling ben ik oprecht fier op deze realisatie. Akkoord…het heeft wat centen gekost maar we moeten toch wel durven investeren in de toekomst van onze stad. Ieper bewijst met dit Ypermuseum dat we veel meer te bieden hebben dan enkel maar een oorlogsverleden. Meer info over het Ypermuseum: https://www.ypermuseum.be. • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1770

Stijgende verkiezingskoorts

PolitiekPosted by Nancy Six Sun, June 10, 2018 09:17:07

Mijn regelmatige bezoekers op deze blog zullen al gemerkt hebben dat ik maar heel sporadisch iets neerpen en dit als gevolg van tijdsgebrek.

Ik ben volop bezig met huisbezoeken in het kader van de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Tussendoor steekt heel wat vrije tijd in de pre-campagne. Zo delen wij dit weekend balpennen en een folder uit tijdens de Dolle Dagen (=braderie) in Ieper. En de reacties zijn positief en hoopgevend. Daarbovenop hebben 2 mensen zich spontaan aangeboden om lid te worden van de partij. Uit de vele gesprekken kan ik besluiten dat de ogen beginnen open te gaan, velen zijn de huidige gang van zaken beu en hopen op verandering. Er is maar één alternatief: kiezen voor het Vlaams Belang.

Gisteren woonde ik de tevens de uitvaartdienst bij van kameraad Herman De Reuse (ere- Volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Blok/Belang, ere- gemeenteraadslid in Roeselare. Daarnaast was hij ook nog ere-advocaat aan de Balie in Kortrijk). Afscheid te moeten nemen van een kameraad, een vriend, doet toch wel iets met een mens: het brengt niet alleen verdriet met zich mee maar het doet je ook eens nadenken over de zin van het leven. Maar we moeten verder...

De voorbije dagen heb ik thuis een en ander in orde gebracht: de huiselijke taken die door het vele politieke werk zijn blijven liggen, ben ik nu één voor één aan het aanpakken. Daarnaast pas ik ook soms eens op ons kleinzoontje en dat doet me dan ook meteen alle zorgen en stress vergeten. Onvoorstelbaar hoe dat kleine mensje zo’n grote impact heeft.

Vorige week is er ook gemeenteraadszitting geweest en daarvoor verwijs ik je graag door naar de webstek van Vlaams Belang Ieper via deze link: https://ieper.vlaamsbelang.org/nl/site/nieuws/uit-de-jaarrekening-2017-van-het-ocmw-ieper/ en https://ieper.vlaamsbelang.org/nl/site/nieuws/vlaams-belang-ieper-heeft-een-hart-voor-de-rally/ . • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1769

Mijn batterij is weer opgeladen...

PolitiekPosted by Nancy Six Tue, April 24, 2018 17:06:52

De twee weken rust hebben me goed gedaan en hebben me de kans gegeven om mijn batterij weer op te laden. Dat heb ik gedaan door onder andere wat extra tijd te maken om mijn familie te bezoeken en af te spreken met onze vrienden. Maar dankzij het stralende lenteweer heb ik ook ruimschoots kunnen genieten van de rust in onze tuin.

Ondertussen heb ik het politieke werk alweer hervat: ik heb enkele huisbezoeken gedaan in het kader van de lijstvorming, een constructieve afdelingsvergadering gehad en gisteren heb ik deelgenomen aan de slotzitting van KRAS Ieper. KRAS is een project van Jeugddienst Globelink waarbij leerlingen van de derde graad zich een jaar lang verdiepen in een mondiaal thema. Ze vertegenwoordigen dit jaar in groepjes een partij, land of organisatie en leggen zich toe op het thema migratie. Met al die input trekken ze dan naar Brussel om voor één dag in onze parlementen te zetelen. Maar gisteren hebben enkele leerlingen uit diverse Ieperse scholen eerst het debat aangegaan met de Ieperse politici uit de meerderheid en oppositie. Ook al kan ik me niet echt scharen achter hun voorstellen en meningen, ik vind het toch lovensaardig dat de leerlingen de moeite doen om zich te verdiepen in dit toch wel ruime thema (migratie). Helaas zijn hun voorstellen voor mij als Vlaams Belanger veel te bepamperend voor de migranten. Ik ben van mening dat er nog teveel noden zijn bij onze eigen, autochtone, bevolking en dat deze absolute voorrang moeten krijgen. Eens al die noden opgelost zijn, kan men zich openstellen voor de noden van de vluchtelingen, asielzoekers, enz. (foto: Krant van West-Vlaanderen)

Als lid van de Gecoro (Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) ben ik zaterdag naar het Zeeuwse Goes geweest voor de studiedag “mobiliteit op maat van een kleine stad”.(Op de foto wethouder Loes Meeuwisse-VVD).
Het was niet alleen leerzaam en boeiend, het was ook de gelegenheid om de andere deelnemers te leren kennen en bekenden waarmee ik zetel in de commissie nog beter te leren kennen.

En zo zie je maar hoe boeiend en afwisselend mijn politiek engagement kan zijn!

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1764

In Paasvakantie-modus...

PolitiekPosted by Nancy Six Sun, April 08, 2018 11:27:18

Op deze bewolkte zondagochtend blik ik graag eens terug op de voorbije activiteiten waaraan ik het heb deelgenomen zodat jullie zich een beeld kunnen vormen van mijn bezigheden. Uiteraard zal ik me beperken tot mijn niet-alledaagse bezigheden want dat zou ons anders te ver afleiden.

Ik was aanwezig op de studiedag van de VVSG in Roeselare waar ik de toelichting kreeg over nieuw decreet Lokaal Bestuur. Het nieuw decreet streeft naar een maximale integratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er twee aparte rechtspersonen zullen blijven bestaan.

De laatste maandag van maart was er uitzonderlijk een gemeenteraadszitting en graag verwijs ik jullie door naar de webstek van Vlaams Belang Ieper om er mijn 3 belangrijkste tussenkomsten te lezen. De eerste heeft betrekking tot de aanvaarding van de schenking van de replica’s van de leeuwen voor bij de Menenpoort: https://ieper.vlaamsbelang.org/nl/site/nieuws/gemeenteraadszitting-van-26032018-1/. , in mijn tweede tussenkomst verduidelijk ik de bedenkingen van onze fractie op het ere-burgerschap van Dr. Brendan Nelson: https://ieper.vlaamsbelang.org/nl/site/nieuws/gemeenteraadszitting-van-26032018-2/. Mijn derde tussenkomst is een repliek op het voorstel van Groen om niet-Belgen aan te sporen deel te nemen aan onze gemeenteraadsverkiezingen: https://ieper.vlaamsbelang.org/nl/site/nieuws/gemeenteraadszitting-van-26032018-3/.

Enkele dagen later ben ik dan, samen met mijn vader, naar de officiële opening geweest van de participatieve land art-installatie CWXRM in domein De Palingbeek Zillebeke-Ieper. Ik had het kunstwerk al gezien toen het nog in opbouw was maar het eindresultaat is gewoonweg verbluffend. Wie in de buurt is, moet zeker eens naar het domein De Palingbeek (Zillebeke-Ieper) gaan om het te aanschouwen.

De dag na deze opening was het dan eindelijk zover: de lezing van Wim Van Rooy over zijn boek “Waarover men niet spreekt”. Het was een heel boeiende avond en het deed me plezier om enkele nieuwe mensen te mogen verwelkomen in ons midden. Zij hadden de weg naar onze activiteit gevonden dankzij het lokaal blad en onze webstek. Voor onze ploeg een stimulans om in de toekomst deze kanalen maximaal te benutten.

En na de lezing zette ik me meteen in “paasvakantie-modus” wat wil zeggen dat ik het 2 weken rustig aan zou doen: geen vergaderingen, geen dienstbetoon, mobieltje op “stil”, mailbox laten vollopen, enz. Kortom, 2 weken eens de batterijen goed opladen om dan nadien weer met volle kracht in ’t politieke werk te vliegen. Ik heb nog een weekje rust tegoed maar wou toch dit berichtje posten zodat jullie kunnen afleiden dat alles hier in orde is!

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1763

Lezing WIM VAN ROOY

PolitiekPosted by Nancy Six Wed, March 21, 2018 15:24:41
Noteer alvast in je agenda: 30 maart om 20u: lezing Wim Van Rooy over zijn boek "Waarover men niet spreekt".
Meer info over het werk: http://www.waarovermennietspreekt.be/waarover-welkom.html
Hartelijk welkom!

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1762

Tijd voor actie!

PolitiekPosted by Nancy Six Fri, March 09, 2018 17:20:17

Nu de drukke week achter de rug is, kan ik eindelijk wat tijd vrij maken om nog eens een kort berichtje te posten.
Deze week had ik 3 verschillende interviews: één over multicultuur (wat ik eigenlijk liever multikul noem…) , één over toegankelijkheid en een ander over duurzaamheid.
Daarnaast was er maandag gemeenteraad waarvoor ik toch ook een en ander moest voorbereiden, dinsdag was er dan vergadering van IJzerwake en verder in de week stonden nog enkele afspraken op de agenda.

Maar de maand maart ben ik gestart met een deelname aan de actie in Gistel tegen de Arabische lessen. Wellicht heb je daar wel over gelezen in de pers en moest dat niet het geval zijn, nalezen kan je hier: https://ieper.vlaamsbelang.org/nl/site/nieuws/geen-lessen-arabisch-in-gistel-2/. Brrr…de avond van de actie stond er een strakke wind maar dat kon ons uiteraard niet tegenhouden. Na de actie smaakte het soepje des te beter! We zijn blij dat wij aan de alarmbel getrokken hebben en daarmee het debat geopend werd. Tjah…en de lokale N-VA-afdeling van Gistel laat die lessenreeks gewoon doorgaan. Misschien kan minister Homans haar partijgenoten eens op ’t matje roepen ter verduidelijking?

Vooraleer ik me in weekend-modus zet, zal ik eerst het campagnemateriaal voor morgen klaarleggen want naar wekelijkse gewoonte gaan we de straat op. Morgen zijn we maar met 2 want de anderen gaan naar de betoging van Voorpost in Gent tegen de islamisering…
Zo dragen we allemaal ons steentje bij… • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1759

Winterse temperaturen

PolitiekPosted by Nancy Six Sun, February 25, 2018 15:31:24

Vanuit de huiskamer gezien, lijkt het alsof het buiten aangenaam weer is. Niets is minder waar want ik ben daarnet eens buiten geweest en het is ijskoud. Terwijl ik dit berichtje zit te schrijven, hoor ik de vogeltje in de tuin naar hartenlust kwetteren en zie ik ze genieten van de stukjes brood in het gras en de zaadjes in de voederhuisjes. Een mooi tafereeltje op deze winterse zondagnamiddag.

Vrijdag in de vooravond ben ik naar de officiële opening van de kermis geweest samen met mijn nicht en haar twee kindjes. Het bezoekje aan de kermis werd afgesloten met een portie overheerlijke oliebollen. Niet zo goed voor de lijn maar ach…aan die lekkernij kon ik toch niet weerstaan.

De voorbije dagen heb ik geen tijd gevonden om een bericht te posten want de pre-verkiezingscampagne neemt enorm veel tijd in beslag. Gisteren waren we present in Vlamertinge voor onze deur-aan-deur-bevraging en met een voldaan gevoel konden we nadien huiswaarts keren. In één zaak werd spontaan aangeboden om onze foldertjes bij de andere folders te leggen en op nog een andere plaats mogen we in volle kiescampagne langsgaan om er affiches op te hangen. En om het succesverhaaltje helemaal compleet te maken, kan ik nog melden dat we dit weekend weer 2 nieuwe leden ingeschreven hebben. Yup…Vlaams Belang Ieper heeft duidelijk de wind in de zeilen.

Daarnaast ben ik nog volop bezig met het verfijnen van ons verkiezingsprogramma (aan de hand van de suggesties dat we krijgen tijdens onze deur-aan-deur-bevragingen) alsook met het voorbereiden van enkele interpellaties voor de komende gemeenteraadszittingen. Het zijn de laatste maanden van deze legislatuur dus hoogtijd om nog een en ander op punt te zetten.

Maar naast het politieke werk is er uiteraard nog het huishouden: binnenkort wil ik beginnen aan de grote lenteschoonmaak al weet ik niet meteen of ik alles gedaan zal krijgen wat ik in gedachte heb want mijn vrije tijd is zo schaars dat ik mezelf zal moeten verplichten om met een strakke(re) weekplanning te werken.

Van mijn voornemen om terug te beginnen lopen na een knieblessure, is tot op heden helaas nog niets van in huis gekomen. Ik vind het eigenlijk wel jammer want door het lopen kwam ik tot rust, kon ik mij afreageren. Misschien begin ik er de komende week wel opnieuw aan. Alhoewel…’t is nu zo koud ;-) • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1758

De bal is aan het rollen….

PolitiekPosted by Nancy Six Tue, February 13, 2018 22:11:44

Aangezien ik vanavond vergader-vrij ben, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om toch nog een kort berichtje te posten.
Ik zou gerust nog een aanvulling op mijn berichtje van gisteren (http://blog.nancysix.org/#post1756) kunnen schrijven nadat ik vandaag gelezen heb dat de geile Roland Van Hauwermeiren blijkbaar ook betrokken was bij seksfeesten in Liberia (Bron: https://www.hln.be/nieuws/buitenland/-belgische-oxfam-topman-was-eerder-ook-betrokken-bij-seksfeesten-in-liberia~aec5aa7c?utm_medium=twitter&utm_content=Nieuws&utm_source=dlvr.it). Maar ik zal het “voorlopig” hierbij houden want wie weet wat heeft dat sujet nog allemaal op zijn kerfstok?

In de vooravond heb ik de afdelingswebstek van Vlaams Belang Ieper wat bijgewerkt in de veronderstelling dat geïnteresseerden langs deze weg onze partijwerking wat beter leren kennen. Regelmatige bezoekers kunnen misschien de webstek bij hun favorieten opslaan want die zal op regelmatige tijdstippen bijgewerkt worden: https://ieper.vlaamsbelang.org/nl/site/home.

Eigenlijk kom ik dezer dagen wat tijd tekort want de lopende pre-campagne vergt veel meer tijd en energie dan ik had gedacht. Voor een kort verslag en foto’s van onze wekelijkse deur-aan-deur-bevraging in de diverse deelgemeenten verwijs ik jullie graag door naar onze afdelingswebstek.

En tussen dat alles door moet ik nog tijd zien te vinden om mijn huishouden te doen, iets waarvan mijn mannelijke collega’s zich hoogstwaarschijnlijk niet veel moeten aantrekken.

Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, ben ik deze namiddag op stap geweest met mijn mama. Ik probeer toch 1vrije dag per week in te lassen want het leven is tenslotte meer dan werken/politiek alleen.

Daarom dat ik nu dit berichtje afsluit en wat TV ga kijken. • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1757

Op ronde…

PolitiekPosted by Nancy Six Thu, January 25, 2018 14:29:24

Wie regelmatig mijn blog bezoekt, zal al vastgesteld hebben dat ik maar sporadisch nog een berichtje post. De reden is ondertussen gekend: tijdsgebrek. We zitten tenslotte in een verkiezingsjaar en daar komt voor mij als lijsttrekker heel wat bij kijken. De lijstvorming is volop bezig en de zoektocht naar geschikte kandidaten vergt veel tijd en energie. Verontschuldig mij dus voor het feit dat ik mijn schaarse vrije momenten liever niet opoffer om achter de PC te hangen, berichten te posten, enz.

Onze afdeling kreeg eind vorig jaar een gloednieuwe afdelingswebsite (ieper.vlaamsbelang.org) en ook langs deze weg wil ik me op regelmatige basis laten horen dus dat komt er ook nog eens bij. De nieuwe webstek is het ideale middel om allerlei berichten te posten die anders de geschreven pers niet halen. Zo werd mijn recentste persbericht over de kostprijs voor de medische hulp aan illegalen niet eens interessant genoeg geacht om gepubliceerd te worden. Maar geen nood want dan gebruiken we wel ons eigen kanalen: de sociale media, onze website en het lokale huis-aan-huis-blad. We willen via onze nieuwe website kenbaar maken en tonen dat we na een stilstand van 4 jaar er weer bovenop aan het komen zijn.

Vorige week ben ik samen met de andere bestuursleden gestart met “De ronde van de deelgemeenten”. Wekelijks doen wij in de verschillenden deelgemeenten een bevraging bij de bewoners en willen we zo duidelijk maken dat wij luisteren naar hen, dat zij belangrijk zijn voor ons. De gesprekken en kennismakingen in de deelgemeente Hollebeke waren heel aangenaam maar alleen de weergoden waren een spelbreker. De aanhoudende motregen kon ons enthousiasme echter niet temperen en we kijken al uit naar onze volgende ronde.

Deze week heb ik nogal een drukke agenda waardoor ik wat moet puzzelen om alles gedaan te krijgen wat ik in gedachte heb. Helaas moet ik daardoor mijn huishoudelijke taken een klein beetje verwaarlozen maar dat maak ik volgende week dan wel weer goed.

Ondertussen zijn de meeste nieuwjaarsrecepties en -etentjes achter de rug en kan alles weer zijn gewone gangetje gaan. • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1755

Halfweg de “nieuwjaarsmaand”…

PolitiekPosted by Nancy Six Tue, January 16, 2018 16:51:54

Jeetje, wat vliegt de tijd toch snel: we zijn alweer halfweg de “nieuwjaarsmaand”. De meeste nieuwjaarswensen werden ondertussen gegeven en gekregen en nu kan ik alleen maar hopen dat al die goede wensen ook werkelijkheid mogen worden. Ik ben ook al halfweg de vele nieuwjaarsrecepties en etentjes en ik heb er tot nu toe van genoten. Het zijn telkens ideale gelegenheden om mensen beter te leren kennen of nieuwe mensen te ontmoeten.

Het nieuwe politieke werkjaar werd ondertussen ook alweer op gang getrokken. In 2018, het verkiezingsjaar, staat mijn partij voor een grote uitdaging en ik hoop van harte dat de ongemeten inzet van de vele militanten, bestuursleden en mandatarissen beloond zal worden met een fantastische verkiezingsuitslag op 14 oktober.

Nu de batterijen weer goed zijn opgeladen na al het feestgedruis van de voorbije weken, begin ik aanstaande zaterdag met de bevraging van de inwoners in Ieper-centrum en de deelgemeenten. Wekelijks ga ik met enkele bestuursleden op pad om te horen wat de inwoners ons te vertellen hebben. Het resultaat van de bevraging zal kunnen dienen als leidraad voor de definitieve opmaak van ons verkiezingsprogramma.

Tussen dit alles door staan er ook nog heel wat vergaderingen op de agenda, een gevolg van de rustige weken rond de jaarwisseling.

Maar omdat er naast het vele politieke werk ook nog tijd voor mezelf moet zijn, ben ik ook op koopjesjacht geweest om mezelf eens goed te verwennen. Ik kon niet weerstaan aan de vaak mooie kortingen en stond eigenlijk een beetje versteld van het ruime aanbod dat er nog voorradig was.

En zo heb ik de voorbije dagen het evenwicht kunnen bewaren tussen inspanning en ontspanning en tussen politiek en privé. • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1753

Een nieuw jaar, een nieuw begin!

PolitiekPosted by Nancy Six Wed, January 03, 2018 11:48:44

Terwijl de nieuwjaarswensen nog volop uitgewisseld worden, de goede voornemens genomen zijn door velen, talrijke nieuwjaarsrecepties en etentjes genoteerd werden, gaat ook het “gewone” leven verder. Ook het nieuwe politieke werkjaar is gestart met de focus op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Eerder heb ik al duidelijk gemaakt dat Vlaams Belang Ieper van plan is om stevig campagne te voeren omdat ook wij een goede verkiezingsuitslag willen behalen. Deze maand starten wij (=de bestuursleden) met de aangekondigde deur-aan-deur-bezoeken om zodoende te luisteren naar de verzuchtingen en verwachtingen van de Ieperlingen. Op die manier horen wij wat er echt leeft bij hen én kunnen wij ons voorstellen als verkiezingskandidaten. Nadat de voorbije 4 jaar de indruk gewekt werd dat het Vlaams Belang in Ieper dood is, zal de nieuwe bestuursploeg eens het tegendeel bewijzen in 2018!

In tegenstelling tot velen heb ik mezelf niet met goede voornemens opgezadeld want die houd ik toch niet vol. Jaja…”zelfkennis is het begin van alle wijsheid”. Ik heb wel drie doelen voor ogen die ik wil bereiken, te beginnen met het ene doel dat ik vorig jaar niet heb kunnen waarmaken. Uiterlijk eind 2018 laat ik jullie dan wel weten of ik in mijn opzet geslaagd ben.

Verder voor de rest zal ik in 2018 proberen intenser te genieten van het leven en kracht te halen uit de mooie momenten. Vorig jaar ben ik teveel mensen verloren die, meestal veel te jong, zijn overleden. Anderen heb ik zien vechten en optorsen tegen ziekten en tegenslagen. Dat heeft me eindelijk doen beseffen dat ik als prille vijftiger maar beter wat meer kan gaan relativeren en relaxeren!

2018: ik ben er helemaal klaar voor! • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1752

Mijn terugblik op 2017

PolitiekPosted by Nancy Six Sun, December 31, 2017 09:38:28

Vandaag, oudejaarsdag, neem ik eventjes tijd om terug te blikken op de voorbije maanden. Ik maak bewust een onderscheid tussen mijn politiek engagement en mijn privéleven ook al lopen beiden meestal door elkaar.

Op politiek vlak had ik de wind in de zeilen: ik nam het initiatief om de Ieperse Vlaams Belang- afdeling her op te starten en dit na diep beraad en overleg met oa mijn echtgenoot en enkele vrienden/vertrouwelingen. Door de interne problemen van de voorbije jaren heeft het vertrouwen toch wel een ferme deuk gekregen. De wonde mag dan wel genezen zijn, het litteken blijft. Anderzijds hebben die problemen mij sterker gemaakt: zij die poogden om mij te kunnen kelderen, om mij te kunnen temmen, die leugens over mij vertelden, die mij in verlegenheid hebben gebracht, enz…die zijn eraan voor de moeite. Het zal ondertussen wel duidelijk geworden zijn dat ik me door niemand laat intimideren of aan de kant laat zetten. Eigenlijk moet ik al die “helden” dankbaar zijn want door hun handelen gaven zij mij de energie om door te gaan en het tegendeel te bewijzen. Het resultaat is dat ik er gehard als staal ben uitgekomen en dat heel wat klojo’s van het toneel zijn verdwenen. Ik wil langs deze weg allen bedanken die mij in deze moeilijke periode hebben gesteund en toch in mij zijn blijven geloven.
Dus de afdeling Ieper is uit de as herrezen en we zijn begonnen aan een totaal nieuw hoofdstuk!

Ook binnen de gemeenteraadsfractie is er goed nieuws! In oktober kwam er een wissel waardoor er nu weer 2 Vlaams Belangers de stem van de VB-kiezers vertolken. Het is een verademing om na 5 jaar er feitelijk alleen voor te staan, eindelijk nog eens te kunnen overleggen met een partijgenoot.
Samen met het nieuwe afdelingsbestuur kunnen wij ons nu volledig en maximaal focussen op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Onze batterijen zijn opgeladen en dat zullen we ten gepaste tijde wel duidelijk maken. We zijn er klaar voor! Dat ik de lijst in 2018 mag trekken is voor mij niet enkel een grote verantwoordelijkheid maar een blijk van vertrouwen en waardering.

Op persoonlijk vlak heb ik net als zovelen vreugde en verdriet gekend. Verschillende vrienden en kennissen zijn de voorbije maanden overleden. Hoe zwaar en hoe pijnlijk het ook is, het doet me beseffen hoe vergankelijk het leven is. Wij die achterblijven met het verdriet moeten verder met het leven, hoe moeilijk het ook is. En door het besef dat het leven snel voorbij kan zijn, vond ik de drijfveer om maximaal van het leven te gaan genieten, om meer te gaan relativeren, om te koesteren wat ik heb, om te genieten van mijn gezin en mijn vrienden, …
Als ik jullie met nieuwjaar veel geluk en een goede gezondheid wens, weet dan dat dit geen loze woorden zijn.
In 2017 heb ik ontdekt wie mijn echte vrienden zijn. Tijdens moeilijke momenten waren hun vragen: “gaat het? Hoe is het nu? Wil je eens praten? Moet ik eens langskomen?” voor mij een teken dat ik op hen kon rekenen ook al wonen sommigen van hen ver weg.
Maar het was niet allemaal kommer en kwel in 2017. De voorbije maanden heb ik heel veel mooie momenten kunnen delen met mijn ouders en mijn gezin: de allerbelangrijkste mensen in mijn leven.
En de geboorte van ons eerste kleinkindje is uiteraard het hoogtepunt van 2017. Onze kleinzoon doet me alle zorgen, tegenslagen en problemen meteen vergeten. Het kleine wondertje is het het mooiste geschenk dat ik dit jaar heb gekregen. Met veel liefde en genegenheid zal ik onze kleinzoon zijn weg helpen zoeken in de grote wereld.

Ik kan dus concluderen dat 2017 al bij al zo slecht nog niet was voor mij. Eén doel heb ik echter niet bereikt in 2017 maar ik hoop dat me dit in 2018 wel zal lukken. Ik wens hier niet dieper op in te gaan want ik laat niet graag in mijn kaarten kijken. Ik weet dat er kapers op de kust liggen…

Ik wens jullie een fijne oudejaarsdag en een gezellig eindejaarsfeest vanavond. Geniet ervan en begin morgen met volle moed aan het nieuwe jaar. Een nieuw jaar, een nieuw begin!

Tot morgen! Houzee! • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1750

Kerstboodschap van een bezorgde moeder...

PolitiekPosted by Nancy Six Mon, December 25, 2017 14:12:20

Nog nagenietend van Kerstavond en het samenzijn met mijn familie heb ik besloten om vandaag mijn persoonlijke Kerstboodschap neer te schrijven. Dat deze totaal verschillend is dan die van de koning der Belgen, je weet wel die vanop de koekjesdozen, is voorspelbaar. Met de gebruikelijke vooringenomenheid van een Vlaams nationalist ten aanzien van de vorst nam ik plaats voor de TV om zijn toespraak vanuit zijn zetel voor de haard te aanhoren. Dat hij zich vanuit zijn paleis liet inspireren door kinderen werd algauw duidelijk door oa zijn infantiele uitspraak dat hij “met verwondering kijkt naar de schoonheid in de ogen van migrantenjongeren”…Terwijl zijn “onderdanen” de voorbije maanden opgeschrikt werden door talrijke geweldplegingen door voornamelijk migrantenjongeren, had hij het over de schoonheid in de ogen. Hoe wereldvreemd kan iemand zijn?!

(foto via Facebook Bart Van Gucht)

En al even gek voor woorden was de oproep van kardinaal De Kesel om verdraagzamer te zijn voor migranten. Volgens deze pilarenbijter moeten ze in hun waardigheid erkend worden. Als klap op de vuurpijl was er nog de boodschap van de paus die zei dat we niet blind mogen zijn voor de vluchtelingencrisis. Hij legde daarbij de link tussen het kerstverhaal en de situatie van de migranten die vandaag “worden verdreven van hun land”. Hij roept in zijn homilie dan ook op tot “gastvrijheid” en het te hulp schieten van “de zwakken en de kwetsbaren”. Allez, is weer eens iets anders dan voor de zoveelste keer de verwijzing te moeten aanhoren van de vluchtende Vlamingen tijdens de eerste wereldoorlog…

Neen, mijn kerstboodschap is van een totaal andere aard, vanuit een totaal andere ooghoek bekeken. Het is eerder een boodschap van hoop. Hoop van een bezorgde moeder met een hart voor het eigen volk...
Hoop dat de ogen van de slapende massa eindelijk eens gaan opengaan en dat ze moed zullen vinden om zich massaal te verzetten tegen de huidige gang van zaken. Hoe lam en mak kan een volk toch zijn om zich in eigen land te laten degraderen tot tweederangsburgers? Is het niet hoogtijd dat we in ’t verweer gaan om onze eigen tradities en gewoontes weer een plaats te geven in onze samenleving?

Hoop dat onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen weer de kans krijgen om op te groeien zonder angst voor geweld, terreur, enz. maar dat ze weer de kans krijgen om onbezorgd te kunnen genieten van hun kind-zijn.

Hoop dat alle Vlamingen weer de fierheid en dapperheid van onze voorvaderen waarderen en daaruit de kracht vinden om op te komen voor elkaar, onze taal, onze cultuur.

Hoop dat het egoïsme en de jaloezie plaats maken voor vriendschap en verbondenheid en dat idereen blij kan zijn wanneer iemand iets bereikt of kan aanschaffen in zijn/haar leven.

Ziezo, tot zover mijn korte kerstboodschap en ook al is die misschien niet zo politek correct als die van de bovengenoemde mannen, mijn woorden komen recht uit het hart…
Afsluiten zal ik doen met nog een gouden raad aan allen die denken de wereld te kunnen verbeteren: begin bij jezelf…

Vrolijk Kerstfeest!

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1749

Wim van Rooy te gast bij Vlaams Belang Ieper

PolitiekPosted by Nancy Six Wed, December 20, 2017 09:38:12
Noteer alvast in je agenda:

Lezing Wim van Rooy over zijn boek " Waarover men niet spreekt".
Inleding door Sam van Rooy.

Meer info over het boek: Inleiding door Sam van Rooy. meer info over het boek van Wim van Rooy: http://www.waarovermennietspreekt.be/waarover-welkom.html

Dit alles gaat door op vrijdag 30 maart 2018 om 20u in OC De Potyze, Zonnebeekseweg 309/311 te Ieper.

De inkom is gratis!

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1747

Pre-verkiezingscampagne Vlaams Belang Ieper is gestart!

PolitiekPosted by Nancy Six Mon, December 18, 2017 15:12:59

Vrijdag 15 december kwam Nationale Voorzitter Tom Van Grieken naar Ieper om er het startsein geven van onze lokale pre-verkiezingscampagne. Eerst nam ikzelf het woord en bracht ik er een stand van zaken over zowel de afdelingswerking als de lijstvorming. In mijn toespraak maakte ik duidelijk dat onze afdeling terug herrezen is en dat we klaar zijn om er stevig tegenaan te gaan tijdens de komende maanden. Voor mezelf is het de derde deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen en nog nooit eerder keek ik er zo enthousiast naar uit. We hebben een heel intensieve pre-campagne voor de boeg als aanloop naar de eigenlijke campagne omdat we absoluut een goede uitslag willen behalen op 14 oktober 2018. Maar met de gedrevenheid en het jeugdige enthousiasme van de nieuwe bestuursploeg kunnen we bergen werk verzetten.

Ik eindigde mijn toespraak met de bekendmaking van de eerste 3 namen op de lijst. Dat ikzelf de lijst zal trekken, was al eerder bekend. Op de 2de plaats komt de 27 jarige Dimitri Knockaert uit Dikkebus en op de 3de plaats de 41 jarige Saskia Dehollander uit Ieper-centrum.

Vervolgens sprak Tom Van Grieken ons toe en had hij het over oa de noodzaak en het nut om voor het Vlaams Belang te kiezen. Na afloop van de toespraken was er nog tijd om te genieten van het gezellig samenzijn. Mister Blue stond garant voor de muzikale omkadering van het geheel. Het startsein is gegeven, wij staan te popelen om de straat op te gaan want na nieuwjaar starten wij met een deur-aan-deur-bevraging. • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1746

Herfstnummer lokaal blad Vlaams Belang Ieper

PolitiekPosted by Nancy Six Thu, December 14, 2017 12:37:21
Na een onderbreking van enkele jaren, viel langs het herfstnummer van Vlaams Belang Ieper in de brievenbussen.
Dit kan u nalezen door onderstaande foto's aan te klikken: • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1745

De klok tikt veel te snel, de tijd vliegt razendsnel voorbij…

PolitiekPosted by Nancy Six Wed, November 29, 2017 15:31:32

“De tijd” heeft me alweer gepakt in snelheid: de dagen vliegen veel te snel voorbij maar wellicht komt dit omdat ik nogal goed gevulde en gevarieerde dagplanningen heb. Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik me ooit nog eens verveelde, dat moet al heel lang geleden zijn…

Sedert mijn vorige bericht en nu ben ik een beetje overal en met van alles en nog wat bezig geweest. Zo ben ik oa naar een kleine, bescheiden herdenking geweest op het Duits kerkhof in Langemark. De vrienden van het In Flanders Fields Museum herdachten er Adolf Reinach (https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Reinach). Gelet op het feit dat er vooraf amper iets daarvan werd aangekondigd, waren we toch met een twintigtal aanwezigen. Er werden heel wat foto’s gemaakt maar om de een of andere reden heb ik er nergens iets van zien verschijnen en dus kan ik jullie de link ook niet geven om die te bekijken.

Ik ben ook samen met mijn fractiegenoot naar de officiële opening van de siervogelshow in Zillebeke geweest. Het was mooi om de kleurenpracht van de gevleugelde beestjes te bekijken. De avond zelf was fascinerend door het getjilp, gefluit enz. maar het was voor mij vooral een geslaagde avond omdat ik daar ter plaatse iemand van de genodigden kon lid maken van Vlaams Belang Ieper. Het is fijn dat mensen mijn/onze inzet belonen door lid te worden van de partij. Daarmee is het nog maar eens bewezen hoe belangrijk het is om als vertegenwoordigers van de partij te integreren in het verenigingsleven en aanwezig te zijn op diverse activiteiten.

Naar jaarlijkse gewoonte was ik vorige week ook aanwezig op de opening van de Kerstmarkt. Het inschaatsen van de ijspiste heb ik aan anderen overgelaten want ik begeef niet graag op het gladde ijs. Op het spreekwoordelijke daarentegen, daar deins ik niet voor terug…Neen, ik wou niet het gevaar lopen om te vallen en een been te breken want ik had nog teveel komende activiteiten in petto.

Zo was er de zaterdag teambuilding-dag in Aachen voor het bestuur en de partners van Vlaams Belang Ieper. Gelet op het feit dat we een nieuwe bestuursploeg zijn en sommigen elkaar nog niet echt kenden, leek zo’n dag wel een goed idee. Er werd die dag beklemtoond hoezeer wij elkaar in de toekomst, met als hoogtepunt de komende gemeenteraadsverkiezingen, zullen nodig hebben en op elkaar moeten kunnen rekenen. Aan de partners werd duidelijk gemaakt dat wij alle energie in de verkiezingsstrijd willen gooien en dat we dus stevig campagne gaan voeren. Met de start van onze pre-campagne op 15 december warmen wij ons enthousiast op voor de verkiezingen. Maar in Aachen hebben we ook genoten van “Bier und Wurst”, van de gezellige Kerstsfeer op de overvolle en drukke kerstmarkten her en der in de stad.

En tussen dit alles door was er ook nog het gewone, politieke werk: aanpakken van diverse dossiers, bijwonen vergaderingen allerhande en…ledenwerving. Jaja, VB Ieper heeft duidelijk de wind in de zeilen want het ledenaantal gaat vlot omhoog.

Deze week viel ook het lokaal partijblad in alle Ieperse brievenbussen en dit na een onderbreking van dik 3 jaar. We hopen dat er ook nog wat positieve respons daarop zal volgen in de zin dat er gevolg gegeven zal worden op onze oproep om onze afdeling te helpen door bv lid te worden, suggesties te doen voor ons verkiezingsprogramma, zich kandidaat te stellen voor op de lijst, enz. We zien het wel, tijd brengt raad…

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1744

Men oogst wat men zaait…

PolitiekPosted by Nancy Six Thu, November 16, 2017 13:06:12

Gespreksonderwerp van de voorbije dagen is ongetwijfeld “de rellen in Brussel” geweest. Blijkbaar is “de massa” verbaasd, geschrokken en gechoqueerd van deze toestanden niettegenstaande het Vlaams Blok/Belang ons al jarenlang heeft gewaarschuwd voor dergelijke situaties. Maar jah…wij waren/zijn de onverdraagzamen, de racisten en dus werden/worden wij de mond gesnoerd en houden de zogenaamde democraten het cordon sanitaire in stand.

Decennia lang probeert men ons de multiculturele samenleving op te dringen en worden tevergeefs kansen aangeboden aan “jongeren”. En wat krijgen we als dank? (Straat)criminaliteit! Jarenlang zijn de bevoegde instanties té tolerant geweest en was het vanzelfsprekend dat er gepamperd werd en dit onder goedkeurend oog van autochtonen die collaboreren met de vreemdelingen. Vandaag oogst men dus wat men heeft gezaaid. Er is maar één oplossing: een keiharde aanpak. Meer woorden ga ik er voorlopig niet aan vuil maken.

Mijn voorbije dagen waren zodanig goed gevuld geweest waardoor ik niet eerder de tijd gevonden had om een berichtje te posten op deze blog. Ik ben niet alleen bezig geweest met het gewone politieke werk vanachter de PC, ik ben grotendeels de baan op geweest om in het kader van mijn dienstbetoon op huisbezoek te gaan. In de mate van het mogelijke heb ik geholpen waar ik kon en het is altijd fijn te kunnen vaststellen dat mijn hulp gewaardeerd werd.

De voorbije dagen heb ik ook nog eens enkele rubrieken op mijn webstek bijgewerkt. Zo zijn volgende rubrieken weer up to date: in de pers, schriftelijke vragen aan het Schepencollege en dan de rubriek met mijn interpellaties. Die laatste rubriek omvat enkel de door mij toegevoegde punten op de agenda van de gemeenteraad. Replieken en andere tussenkomsten staan daar dus niet tussen.

Uiteraard heb ik ook heel wat vergaderingen achter de rug en al is de ene al wat boeiender dan de andere, het hoort nu eenmaal bij het mandaat. Dinsdagavond ben ik samen met enkele leden van de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) op plaatsbezoek geweest in de Sint-Maartenskathedraal. Dit als toelichting voor de plannen die de kerkfabriek heeft. Via volgende link kan je hun plannen bekijken: http://winvorm.west-vlaanderen.be/map/winvorm/ow1504-proosdijzaal-sint-maartenskathedraal/
Tijdens het plaatsbezoek ben ik op plaatsen gekomen in de kathedraal waar ik het bestaan er niet eens van wist. Maar goed dat dit deel van het patrimonium weldra publiek toegankelijk zal zijn. De Proosdijzaal zal verhuurd worden maar ik kijk al argwanend uit naar de verhuurprijzen…

En ondertussen is Vlaams Belang Ieper alweer goed heropgestart: de stilstand van de voorbije 4 jaren en “de andere aanpak” van de toenmalige voorzitter heeft duidelijk schade aangericht maar ik kan met enige trots melden dat we langzaam maar zeker aan het herrijzen zijn. Het is hoopgevend dat nieuwe leden zich spontaan aanbieden en ex-leden de weg naar de partij terugvinden. Onze eerstvolgende activiteit is de thema-avond “één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen” in aanwezigheid van onze nationale voorzitter Tom Van Grieken.

Gisteren, dag van de narren van Laken, ben ik de ganse dag uitzonderlijk niet bezig geweest met politiek. Samen met mijn man heb ik onze tuin winterklaar gemaakt: snoeien, spullen tot in het voorjaar opbergen in de garage, enz. Maar als gevolg van dat vele tuinwerk, loop ik vandaag rond met verschrikkelijke rugpijn. Jah…is dit nu een gevolg van het ouder worden, ongewone werkzaamheden of…de combinatie van beide?

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1743

Noteer alvast in je agenda: Tom Van Grieken te gast bij Vlaams Belang Ieper

PolitiekPosted by Nancy Six Fri, November 10, 2017 12:34:20
Nationaal voorzitter Tom Van Grieken gaat daarmee in op de vraag van het Iepers afdelingsbestuur om aanwezig te zijn op de thema-avond "één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen".

Op het programma staan onder andere:
- toespraak Tom Van Grieken,
- toelichting door Nancy Six over enkele Ieperse programma- en aandachtspunten, de verwachtingen, enz.
- vervolgens zullen namen bekend gemaakt worden van de kandidaten die vanop plaats 1-2 en 3 zullen knokken voor elke stem.

Er zal ook een ruime infostand alsook een verkoopstand (boeken, zelfklevers, truitjes, enz...)

Noteer alvast de datum in je agenda!
Tot ziens!

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1742

Vlaams Belang Ieper weigert aanwezig te zijn op de uitreiking van de Vredesprijs aan The White Helmets

PolitiekPosted by Nancy Six Fri, November 10, 2017 12:09:28

Vlaams Belang Ieper heeft haar leden opgeroepen niet aanwezig te zijn op de uitreiking van de Vredesprijs aan The White Helmets op 11 november.

Eerder liet de Vlaams Belang-fractie al blijken dat zij sowieso de meerwaarde niet zien voor Ieper van deze jaarlijkse Vredesprijs. De gedane inspanningen leveren bovendien niet het gewenste resultaat op.

Dat de prijs dit jaar uitgereikt zal worden aan The White Helmets kan al evenmin op sympathie rekenen. Dit omwille van de controverse die er bestaat rond deze “vrijwilligersbeweging”.
TWH zijn, volgens hun website neutraal en niet gelinkt aan een politieke partij of aan een religie verbonden. Ze zouden ook geen gelden van overheden aannemen.
Toch krijgen TWH ook kritiek want sommigen beweren dat TWH samenwerken met terreurorganisaties Al-Nusra en Al Qaida.
Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Koenders maakte eind 2015 bekend dat men 4 miljoen euro zou schenken aan ‘reddingswerkers’ van TWH in Syrië. Het bedrag zou verspreid worden over 2 jaar. Maar ook Washington heeft toegegeven dat ze 23 miljoen dollar USAID over hebben gemaakt aan de organisatie. Ook het Verenigd Koninkrijk, Japan, Denemarken, Duitsland en Nederland hebben geld overgemaakt aan deze organisatie.
De NGO claimt zelf dat ze enkel burgerslachtoffers onder het puin vandaan halen, maar diverse onderzoeksjournalisten hebben inmiddels onthuld dat velen van hen een dubbelrol spelen in het conflict.
Daarbovenop werd de Syrische leider van de witte helmen, Raed al-Saleh, in 2016 uitgenodigd naar de V.S. om een Nobelprijs op te halen. Toen hij in de V.S. landde, werd hij gelijk met het vliegtuig teruggestuurd naar Turkije. Zijn visum werd namelijk geweigerd omdat hij nauwe banden zou hebben met terroristische organisaties. Hij mocht de V.S. dus niet binnen, maar zijn organisatie ontving wel 23 miljoen Dollar van de Amerikaanse overheid (...).
Het lijkt erop dat TWH ook op verschillende manieren wordt gebruikt door de NAVO. Zo wordt er op website van de witte helmen opgeroepen om een petitie tekenen waarin verzocht wordt om een no-fly zone te creëren boven Syrië.
De enigen die baat hebben bij zo een no-fly zone zijn de landen die de huidige Syrische president Assad weg willen hebben, oftewel de NAVO-landen.

Omwille van de controverse die er bestaat rond The White Helmets, zal Vlaams Belang morgen dus niet aanwezig zijn op de prijsuitreiking. • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1741

Impressie van een anti-islam-betoging in de Gentse Rabotwijk…

PolitiekPosted by Nancy Six Thu, November 09, 2017 11:59:14

Dinsdagavond ben ik met enkele Ieperse VB-bestuursleden onze Gentse collega’s gaan ondersteunen in hun verzet tegen de bouw van een nieuwe moskee.

Als gevolg van de werken in Drongen was het enorm druk op de Gentse Ring waardoor we vreesden niet meer tijdig op de verzamelplaats te geraken. Uiteindelijk hebben we ons aan de rand van de Rabotwijk kunnen parkeren en begaven we ons in sneltempo naar de afspraak om toch nog nipt op tijd aanwezig te zijn. Helaas…dat was buiten tegenbetogers van Antifa, Grijze Wolven, enz en de politie-intimidatie gerekend. De straten waren vanaf een bepaald uur hermetisch afgezet (zonder dat de inrichters vooraf daarvan op de hoogte waren gebracht), in alle zijstraten stonden combi’s, waterkanonnen en tal van agenten in gevechtskledij. Enkel Tram 1 kon nog door dus beslisten wij om de tram te nemen en te zien tot waar we geraakten. Omdat ik niet meteen de tramhalte zag, vroeg ik aan één van de weinige autochtone bewoners die vanuit het venster alles gadesloeg waar de halte was en die wees ons de weg met de raad om toch maar goed op te passen want we zaten tenslotte toch wel in “het hol van de leeuw”. Zover is het dus al gekomen…

Al snel werd duidelijk dat de tram nemen ook niet echt een oplossing was want ook langs de andere kant was alles hermetisch afgesloten waardoor we toch niet bij de actie geraakten. Enkel bewoners die op de lijst van de politie stond kon erdoor. Daar stonden we dan en het zag ernaar uit dat we de verplaatsing van Ieper naar Gent voor niets hadden gedaan. Maar omdat opgeven geen optie is, ben ik gaan onderhandelen met een agent die op zijn beurt een wellicht hogere in graad erbij geroepen had. Die heb ik uiteindelijk kunnen overhalen en onder begeleiding van 2 agenten in burger werden we tot bij de reeds aanwezige manifestanten gebracht tot grote verbazing van de anderen omdat zij ondertussen wisten dat er niemand meer door kon.

Maar vele partijgenoten hadden dus minder geluk en werden niet doorgelaten. Zelfs de pers werd geweerd en pas wanneer Filip Dewinter dreigde om zelf naar de journalisten te stappen die bij het politie-cordon stonden, kregen ze uiteindelijk toch “vrije” doorgang. Burgervadertje Termont had opdracht gegeven om er de pers te weren en daar schikten de agenten zich daar aanvankelijk naar. De socialistische islam-collaborateur gedraagt zich duidelijk als een mini-Erdogan.

Maar soit, we waren er geraakt en dus lieten we goed van ons horen. Eerst nam de Gentse fractieleider Johan Deckmyn het woord en vervolgens onze “verzetsleider” Filip Dewinter. Tijdens zijn toespraak kwam er vanuit de omliggende appartementsblokken een gejoel en werd er gegooid met eieren en stenen. Eén van mijn bestuursleden, Dimi, was “in de prijzen gevallen” en kreeg een steen tegen hem maar dat belette hem niet om verder te scanderen. In de verte hoorden we ook nog een lawaai van jewelste en algauw wapperden Turkse vlaggen in de Rabotwijk. Opvallend was toch ook wel de aanwezigheid van de Grijze Wolven die dit op hun manier duidelijk maakten. Bekijk hier eens een sfeerbeeldje: https://www.youtube.com/embed/nJU9uijyr6A?wmode=transparent?showinfo=0&controls=0&modestbranding=1&title=&fs=0&wmode=transparent

Wij zijn het moe, wij geven niet meer toe en het verzet tegen de verdere islamisering en vervreemding zal worden opgedreven. Eigen volk eerst! • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1740

Vlaams Belang Ieper wil géén perk voor islamitische graven op de stedelijke begraafplaats.

PolitiekPosted by Nancy Six Wed, November 08, 2017 17:35:59

Eergisteren hield de SP.A tijdens de gemeenteraad een pleidooi voor een perk op de stedelijke begraafplaats om er moslims te begraven volgens de islamitische ritus.

Ze argumenteren hun voorstel als volgt: “moslims van de tweede en derde generatie zijn hier geboren en opgegroeid. Een belangrijk deel van hun familie en hun nabestaanden leeft meestal ook hier. Zo vinden ouders van een overleden kind het meestal belangrijk om het graf te kunnen bezoeken. Maar ook andere groepen moslims willen hier begraven worden; denk bijvoorbeeld aan vluchtelingen of migranten uit Oost-Europa. 

De islamitische ritus vraagt in hoofdzaak om graven met een andere oriëntatie – overledenen worden nl. begraven met het aangezicht naar de stad Mekka – én om een eigen toegang tot het perk.
We zijn dit als gemeenschap verschuldigd aan inwoners die erom verzoeken. En we moeten dit doen met een vanzelfsprekendheid die getuigt van respect voor hun geloofsovertuiging”. 


Aan de andere fracties werd gevraagd hun mening hieromtrent te geven en dit werd dus ook gedaan.
De fractieleidster van de liberalen repliceerde dat respect voor rituelen belangrijk zijn maar niet in die mate dat deze leiden tot segregatie. Principieel zijn de liberalen er niet tegen maar willen geen “aparte begraafplaats” exclusief voor zij die volgens de islamitische ritus begraven willen worden. Iedereen is gelijk in de dood…

Vervolgens verduidelijkte ik de visie van het Vlaams Belang. Voor de aanwezigen zal het wel niet verwonderlijk zijn dat wij als islam-kritische partij volledig tegen het voorstel zijn. Wij blazen niet warm en koud tegelijk in tegenstelling tot de liberalen.

Voor de geïnteresseerden pen ik hier mijn tussenkomst neer:
“Collega’s
de vraag naar een teraardebestelling volgens de islamitische ritus komt eraan want ja, ook Ieper is aan het islamiseren, net als de rest van Vlaanderen.

De islamitische ritus vraagt niet enkel dat de overledene begraven zou worden met het aangezicht naar Mekka en om een eigen toegang tot het perk, het vraagt veel meer dan dit. In oa de brochure “Islamitisch begraven in Vlaanderen” die werd uitgegeven door de vzw Kruispunt Migratie-Integratie las ik wat de islamitische voorschriften zijn want hoe zou ik dat als “kafir” anders moeten weten?

1/ de bestaande grond moet worden afgegraven en er dient zuivere grond worden aangevoerd te worden , die gekeurd moet worden door een imam. Nieuwe grond dus, want de islamitische doden mogen niet begraven worden in dezelfde grond als diegene waar “ongelovigen” hebben in gelegen.
2/ het graf moet diep zijn en voldoende ruim.
3/ moslims worden begraven in een eigen graf met liefst, onbepaalde grafrechten. Eeuwigdurende concessies zijn wettelijk niet mogelijk.
In Vlaanderen zijn hernieuwbare concessies mogelijk.
4/ het graf wordt niet bedekt met een steen, wel met zand, gras of kiezels.
5/ moslims kiezen doorgaans ervoor om begraven te worden naast andere moslims.
Daarom dat een afzonderlijk perk voor moslims afgebakend kan worden en voor een eigen toegang gezorgd dient te worden.

U merkt het, collega’s, er komt veel meer bij kijken dan gewoon “een perkje aan te leggen”.
Gelet op het feit dat in de ons omringende steden en gemeenten nog geen apart perk is om moslims te begraven zou dit voor Ieper kunnen betekenen dat er meerdere vragen van buiten Ieper komen om hier begraven te worden. De vraag is dan of we daarvoor dan wel over de nodige ruimte beschikken.

In die context wil ik terugkomen op een vraag van een gewezen fractiegenoot uit de vorige legislatuur die vroeg om een “sterretjesweide” aan te leggen op de begraafplaats. Voor ouders die hun foetus of doodgeboren kindje verloren hebben, kan dit een grote troost betekenen. Op die vraag kon toen niet worden ingegaan omdat de ruimte en de indeling van de begraafplaats dit niet toeliet. Dit eventjes terzijde.

Collega Bolle, onlangs nog liet je het kruis verwijderen uit de voormalige OCMW-raadszaal in het Godshuis Belle in het kader van de neutraliteit , vandaag houd je hier het pleidooi voor een apart perk om er moslims te begraven.
Vreemd toch dat dit laatste van een partij komt die het nooit hoog op heeft gehad met religies…
Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen lijkt me dit nogal een populistisch voorstel met het oog op het winnen van stemmen binnen de moslimgemeenschap.

Collega Bolle, dat SP.A van mening is dat het “vanzelfsprekend” is als getuige van respect voor de islamitische geloofsovertuiging is voor het Vlaams Belang verre van vanzelfsprekend.

Vanuit de samenleving en ook het stadsbestuur wordt steeds de nadruk gelegd op integratie. Door te voorzien in aparte percelen, duidelijk afgeschermd van de percelen van de “ongelovigen” drijft men in tegendeel de segregatie ten top.

Dit gezegd zijnde kan ik besluiten met aan te geven dat op onze steun alvast NIET moet gerekend worden voor de aanleg van een islamitische rustplaats! Wij collaboreren NIET met de islam…”.

Dus tot zover het standpunt van Vlaams Belang.

De fractieleidster van Groen vindt het voorstel/ de vraag van de sossen een terechte vraag en het vergt volgens haar geen grote inspanning.

En uiteraard moest ook de fractieleider van de tjeven ook nog eens zijn woordje placeren. Zijn zoveelste verwijzing naar Ieper als Vredesstad neemt ondertussen al de gedaante aan van een grijsgedraaide en versleten plaat. Voor hem is iedere Ieperling gelijk voor de wet dus ook de 700 moslims die hier verblijven. Hoe hij aan dit cijfer komt blijft voor mij een raadsel maar soit, misschien waant hij zich wel God de Vader die alles hoort, weet en ziet. Afsluiten deed hij door te zeggen dat ik misschien nog eens Antwerpen moet bellen, een verwijzing naar de band die ik heb met de Antwerpse VB-fractie en Filip Dewinter. Heb dan maar kordaat geantwoord dat ik zelf wel zal beslissen wie ik bel en dat ik er feitelijk geen telefoontje moet voor doen aangezien ik er wel zelf naartoe zal gaan.

De bevoegde Schepen, de N-VA’er Delie, vind de vraag ook terecht maar op vandaag is daar nog geen vraag naar. Als de vraag er komt, dan zal gekeken worden voor een oplossing. Hij verwees naar de wetgeving die zegt dat een apart perk kan maar niet moet. Over mijn aangehaald risico op het aanzuigeffect om niet- Ieperse moslims hier te begraven, is hij van mening dat dit niet kan aangezien niet-Ieperlingen hier niet begraven kunnen worden tenzij zij een band hebben met Ieper.

Voor ons is dit maar een povere repliek want wetende dat moslims allemaal “broeders en zusters” van elkaar zijn, zal er wel ergens een band zijn. Ik vraag me trouwens af welke band de vluchtelingen en de migranten hebben met Ieper.
Maar ach…”onder de dekmantel van Ieper Vredesstad” zal er wellicht wel een achterpoortje zijn om toch maar te kunnen voldoen aan de vraag.

Met dit bericht wil ik duidelijk maken hoe sommigen naar de pijpen willen dansen van de moslims al dan niet in de hoop stemmen te kunnen ronselen binnen de moslimgemeenschap.
Hoe gaan die politici en alle Gutmenschen die zich uitsloven om naar de pijpen te dansen van de moslims straks aan hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen uitleggen dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de verwezenlijking van het kalifaat? Want wees gerust, ook zij zullen als “kafirs” beschouwd worden.

Vlaams Belang Ieper gaat vreedzaam in ’t verzet tegen de islamisering van onze stad: wij willen hier geen moskee, wij willen hier geen apart perk voor moslims op onze stedelijke begraafplaats. Als moslims daar niet mee kunnen leven, dan moeten ze maar verhuizen naar de andere kant van de Middellandse Zee, daar waar de islam thuishoort! • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1739

Vrijdag 27 oktober was de eerste verzetsavond tegen islamisering in Ieper!

PolitiekPosted by Nancy Six Sun, October 29, 2017 14:12:58

Na de drukte van de voorbije dagen kan ik vandaag eindelijk eens wat tijd vrijmaken om mijn terugblik op vrijdag neer te pennen.

Het idee om een verzetsavond tegen islamisering te organiseren is feitelijk ontstaan op 2 oktober tijdens de gemeenteraadszitting. Het antwoord van de burgemeester op mijn vragen over de (officieuze) moskee waren zo teleurstellend dat ik spontaan het idee kreeg om op een andere manier onze mening over deze achterkamermoskee te laten blijken. Na een spoedoverleg met het bestuur op 3 oktober werd uiteindelijk beslist om een kleine actie op touw te zetten en er meteen onze kopman Filip Dewinter bij te halen om aansluitend op de actie zijn nieuwste boek “Verzetsgids tegen islamisering” voor te stellen. Het is dus “dankzij” de repliek van de burgemeester in de gemeenteraad dat wij op straat zijn gekomen. Volgende keer wat uitgebreider antwoorden als ik de vragen stel met betrekking tot het gebedshuis of de islamisering is dus de boodschap aan de burgemeester…

Maar zoals ondertussen geweten is, werd onze eerste aanvraag voor een actie niet goedgekeurd. De tweede aanvraag werd, desondanks het negatief van de politie, toch goedgekeurd door het Schepencollege maar weliswaar op een door hen gekozen locatie. Verder in dit bericht kom ik hierop nog terug.

Vrijdag 27 oktober was ik kort na de middag in de buurt van de Boezingepoortstraat en het viel me meteen op dat er heel wat beweging was in de straat van de officieuze moskee. Niet alleen door voorbijrijdende politiecombi’s maar ook door de agenten van de recherche die in de gekende opstelling van hun wagens een oogje in het zeil hielden. Nog een geluk voor hen dat ik met de fiets was zodat ze mijn verplaatsingen gemakkelijker konden volgen. Maar ach, ieder zijn job hé…Ook stonden de nadars klaar om de straat af te zetten. Het leek wel alsof men een bende hooligans moest tegenhouden.

In de late namiddag en vooravond was ik toch wel wat nerveuzer dan anders: een van de spandoeken die nog vlug bijgemaakt werd, was bij de verzending blijven hangen in het sorteercentrum in Brussel en tot op heden is het nog niet in Ieper geraakt.
Tot mijn grote ergernis kwam er kort voor aanvang nog een regenbui over waardoor enkele mensen me lieten weten dat ze daarom toch niet zouden afzakken naar het Minneplein waar de actie zou doorgaan. Jeetje…toch wel een flauw argument wetende dat er zoiets als een regenscherm bestaat maar soit…Filip Dewinter liet rond half zeven weten dat hij in een file terecht was gekomen en dat hij maar nipt op tijd in Ieper zou geraken. Uiteindelijk bereikte hij na 3u rijden van Antwerpen naar Ieper de plaats van bestemming. Door deze opgelopen vertraging hadden we niet meer de tijd om bijkomende verlichting aan te steken op de plaats waar ondertussen de manifestanten waren aangekomen want alle gerief zat in de wagen van Filip.

Met een kleine vertraging van enkele minuten kon de actie uiteindelijk toch van start gaan en dit onder het toeziende oog van de politie die massaal aanwezig was. Als initiatiefneemster was ik eigenlijk verbaasd dat onze kleine actie op zoveel persaandacht kon rekenen, niet alleen de geschreven pers was aanwezig ook de lokale TV (Focus WTV) was present.

Eerst nam ikzelf het woord om de aanwezigen te verwelkomen en te bedanken voor hun komst . Daarna lichtte ik de situatie van het gebedshuis toe die er al 7 jaar fungeert als officieuze moskee en ontmoetingscentrum. Vervolgens nam Filip het woord. Na zijn toespraak volgde er nog de voorstelling van zijn boek in het nabijgelegen café De Zwarte Leeuw (wat een prachtige naam toch…). Maar voor we aan het tweede deel van onze verzetsavond begonnen, werd er nog een drankje aangeboden door het bestuur. Ondertussen gaf ik buiten een interview aan WTV. Er werd mij gevraagd waarom we precies betogen tegen het gebedshuis waar er trouwens niet eens klachten van overlast gekend zijn bij de politie. Wat een subjectieve vraagstelling was me dat nu weer door te vragen waarom we een probleem zoeken waar er geen is?! Dus voor zij die traag van begrip zijn: voor ons is een moskee hét probleem!

Deze subjectieve vraag zal wellicht gesteld geweest zijn door het feit dat de door WTV eerder geïnterviewde commissaris blijkbaar niet snapt dat wij actie voeren tegen de islamisering en de moskee en dus niet tegen overlast in de Boezingepoortstraat. Ik weet tenslotte dat er geen klachten zijn via mijn contacten met de recherche. Maar hoe naïef kan een mens nu toch zijn om niet te snappen dat wat er nu niet is, er misschien ooit kan komen. Voorkomen is beter dan genezen!
Via deze link kan je trouwens de reportage van WTV bekijken: http://www.focus-wtv.be/nieuws/actie-vlaams-belang-ieper.

Na het interview buiten was het dan tijd voor de voorstelling van het boek “Verzetsgids tegen islamisering”. Er werd met veel aandacht geluisterd naar de boekbespreking die in de vertrouwde en vlotte stijl van Filip gegeven werd. Na afloop van de boekvoorstelling verkocht het boek als zoete broodjes en moesten er nog extra boeken bijgehaald worden.

Filip nam uitgebreid de tijd om alle boeken te signeren en er een boodschap in te schrijven, te poseren met zijn trouwe fans, enz. Uiteraard wilden de aanwezige Ieperse bestuursleden van de gelegenheid gebruik om met Filip op de foto te staan.

Tussen pot en pint werd wat nagepraat om vervolgens met een voldaan gevoel de dag af te sluiten.

Langs deze weg wens ik nogmaals alle militanten te bedanken voor hun aanwezigheid, Filip Dewinter te bedanken zijn komst naar Ieper, de lokale en federale politie te bedanken om te waken over onze veiligheid en uiteraard ook een woord van dank voor de café-uitbater voor zijn gastvrijheid.

Voor Vlaams Belang Ieper werd het startschot gegeven voor ons verzet tegen de moskee, tegen de islamisering! Op naar een volgende actie! Houzee!

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1738

Tot straks in Ieper! Anti-moskee-actie en boekvoorstelling...

PolitiekPosted by Nancy Six Fri, October 27, 2017 16:01:33


 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1737

Aangepaste locatie en aanvangsuur anti-moskee-actie Vlaams Belang Ieper

PolitiekPosted by Nancy Six Tue, October 24, 2017 20:57:44
Vrijdag 27 oktober om 19u30 (ipv 19u) op het Minneplein ter hoogte van de Sint-Michielsschool (ipv Grote Markt) met toespraken Nancy Six en Filip Dewinter.
Daarop aansluitend stelt Filip zijn nieuwste boek "Verzetsgids tegen islamisering" voor in het nabijgelegen café De Zwarte Leeuw!


 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1735

Zondagsrust…

PolitiekPosted by Nancy Six Sun, October 22, 2017 14:46:01

Omdat de voorbije dagen nogal druk en hectisch geweest zijn en dat zowel op persoonlijk, familiaal als politiek vlak, geniet ik vandaag van het niets- doen. Feitelijk is niets- doen niet de juiste omschrijving want ik heb daarnet toch nog de allerlaatste voorbereidingen gedaan voor de “verzetsdag tegen islamisering” van aanstaande vrijdag. Zowel de symbolische actie als de boekbespreking staan nu op punt. Zodoende kan ik me de komende dagen volledig toespitsen op het mobiliseren van leden en sympathisanten.

Toen ik gisteren de boodschappen aan het doen was op de wekelijkse markt, werd ik enkele keren aangesproken door mensen die in de krant gelezen hadden dat wij geen toelating hebben gekregen voor onze actie tegen de islamisering. Ik heb hen duidelijk gemaakt en gerustgesteld dat wij ons niet bij die beslissing neerleggen en dat wij ook niet van plan zijn om onze proteststem in één of ander zaaltje te laten weerklinken. De tijd dat wij enkel nog in Ieperse zalen van ons laten horen is voorbij, vanaf heden komen we meer en meer de straat op! Met of zonder de goedkeuring van het Schepencollege! Betogen en het uiten van een mening is een fundamenteel recht in een democratie.

Eigenlijk zou ik graag deze namiddag eens een fikse boswandeling gaan maken om te genieten van de natuur die volop aan het “verkleuren” is. Het slenteren door de afgevallen bladeren vind ik leuk maar de veel te korte nachten van de voorbije week eisen hun tol waardoor ik de wandeling eventjes zal uitstellen. Daarom dat ik me lekker binnen zal houden en genieten van de huiselijke rust nadat ik dit berichtje heb geschreven.

Normaal gezien zou gisteren de jaarlijkse Ieperse vredesloop hebben doorgegaan, je weet wel…het verborgen PVDA-evenement waarover ik in 2015 een lijvig dossier heb samengesteld om dit aan te tonen. Omwille van “onvoorziene, onverwachte, interne organisatorische problemen” werd deze afgelast. Dit kreeg ik te horen op mijn eerste vergadering van het vredesfonds waar ik sinds vorige maand in zetel namens het Vlaams Belang. Een mooier verwelkomingsgeschenk kon ik me niet voorstellen, ook al werd het me niet van harte geschonken door de aanwezige linkiewinkies. Op 20 november is er een open vergadering in CC ’t Perron waar de verderzetting in overweging genomen zal worden. Tot dan maak ik uiteraard van de gelegenheid gebruik om mijn bijgewerkte dossier van weleer nog eens de wijde wereld in te sturen. Nalezen kan je hier:

Ik verwijs ik ook nog eens naar een artikel dat destijds op React verscheen over de Ieperse vredesloop: https://re-act.be/2015/02/18/pvda-kaapt-vredesloop-in-ieper/

En zo heb ik alweer een extra datum om naar uit te kijken: 20 november...

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1734

Aangepaste locatie voor de anti-moskee-actie in Ieper

PolitiekPosted by Nancy Six Fri, October 20, 2017 07:51:44


 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1733

Vlaams Belang krijgt geen toelating voor de actie tegen islamisering

PolitiekPosted by Nancy Six Fri, October 20, 2017 07:50:45
Gisteren, donderdag 19 oktober, kreeg ik eindelijk de beslissing van het Schepencollege te horen over de aanvraag voor de anti-moskee-actie die maandag op hun agenda stond. Via de Federale Politie wist ik al eerder dat de goedkeuring niet gegeven werd waardoor ik al een "Plan B" had klaarliggen zodra ik het verdict te lezen zou krijgen. Dus langs deze weg wil ik de (meelezende) recherche bedanken voor hun informatief telefoontje. Wij leggen ons niet neer bij de argumentering zoals hieronder te lezen is:Zodoende heb ik gisteren meteen een nieuwe aanvraag gedaan voor eenzelfde actie: zelfde dag (vrijdag 27 oktober), zelfde uur (19u) maar....op een andere locatie. Een locatie die "verkeerstechnisch" geen problemen meer kan geven namelijk: op de Grote Markt. En aangezien betogen en het uiten van een mening een recht is in een democratisch land, veronderstel ik dat we deze keer wel het fiat van het Schepencollege krijgen. Zo niet halen we "Plan C,D, E,F,G,H,..."boven want betogen tegen de islamisering doen we! Uitstel is geen afstel! • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1732

Actie tegen moskee + boekvoorstelling door Filip Dewinter

PolitiekPosted by Nancy Six Mon, October 16, 2017 14:02:53


 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1731

Nieuws uit de gemeenteraad van Ieper

PolitiekPosted by Nancy Six Wed, October 04, 2017 14:04:36

Maandag 2 oktober deed Ivan Tanghe zijn intrede in de Ieperse gemeenteraad. Zodoende bestaat de Vlaams Belang-fractie weer uit twee trouwe partijsoldaten. De wissel liep niet van een leien dakje maar het is ons toch gelukt. Pech voor zij die gehoopt hadden dat de zetel leeg zou komen te staan!

Langs deze weg wens ik namens mezelf en het voltallig afdelingsbestuur Ivan heel veel succes.

Later op de avond had ik ook nog enkele vragen voor de burgemeester met betrekking tot het officieuze islamitisch gebedshuis in de Boezingepoortstraat. Ik had aanvankelijk een interpellatie op de agenda willen plaatsen daarover maar het punt werd onontvankelijk verklaard door de voorzitter van de gemeenteraad (N-VA’er Jan Vercammen). Dus deed ik het maar in “vraagvorm”: kort en bondig.

Dit waren mijn vragen:
“Graag had ik geweten:
1/ of er veiligheidscontroles gedaan werden door politie en brandweer in het lokaal in de Boezingepoortstraat waar de islamitische vzw samenkomt om er te bidden, te koken, feest te vieren, koranlessen te geven, enz. en wanneer vonden die controles plaats in deze officieuze moskee?
2/ Werd de Stad al gecontacteerd met de vraag om advies in het kader van de eventuele erkenning van de moskee door minister Homans in Ieper of voor een bestemmingswijziging (want een moskee is vergunningsplichtig en moet een bestemming “gemeenschapsvoorziening” hebben)?
3/ welke andere contacten zijn er tussen het stadsbestuur en het bestuur van de VZW die gevestigd is in de Boezingepoortstraat?
4/ is de stad van plan nu ze op de hoogte is van de plannen van de VZW om zelf stappen te ondernemen in de richting van de VZW?”

Op de vragen 1,3 en 4 was het antwoord: Neen
Op vraag 2 kreeg ik te horen dat er een andere procedure van kracht is.

Voor mij waren deze korte antwoorden de aanzet voor verdere stappen: houd dus mijn blog en de sociale media maar in de gaten... • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1730

40 jaar Vlaams Blok/Belang

PolitiekPosted by Nancy Six Wed, October 04, 2017 12:31:48

Zondag ben ik met een delegatie Ieperse VB’ers naar Antwerpen geweest waar het Partijfeest plaatsvond. Onderweg konden we terugblikken op ons palmares met geslaagde activiteiten en werden heel wat anekdotes bovengehaald.

In Antwerpen aangekomen werden we langs de Scheldekaai meteen geconfronteerd met een nogal strakke wind maar het is gelukkig droog gebleven. De weergoden waren ons duidelijk goedgezind. Maar dankzij de puike organisatie, die tal van tenten had voorzien op het Steenplein, zou zelfs bij regenweer het programma feilloos kunnen doorgaan. Op het programma stonden uiteraard de gebruikelijke toespraken maar daarnaast was er een ruim aanbod aan diverse eet-en drankgelegenheden wat veel weg had van een populair Foodtruckfestival. Maar als gezinspartij kwamen uiteraard ook de kinderen aan hun trekken op één van vele springkastelen, draaimolens, enz. Het was voor mij toch ook wel dé ideale plaats van afspraak vrienden en kennissen terug te zien. De kusjes, knuffels en schouderklopjes werden rijkelijk uitgedeeld.

De afwezigen hadden alweer ongelijk maar via de volgende link kan de sfeer toch opgesnoven worden al is die natuurlijk niet zo intens als bij een fysieke aanwezigheid. Klik maar deze link aan: http://www.deantwerpsekoerier.be/414603973

Als trouw partijsoldaatje (zie mijn allereerste partijkaart: ) wou ik dit gebeuren absoluut niet missen Het Vlaams Blok/Belang is een relatief jonge partij maar heeft verdorie al heel wat stormen doorstaan. Talrijke pogingen werden al ondernomen om de partij te verketteren en te veroordelen, diverse mandatarissen werden omwille van hun inzet voor de partij al slachtoffer van fysiek geweld, kregen verbale- en zelfs doodsbedreigingen maar dat alles schrikt ons niet meer af.
En “dankzij” de politiek-correctheid en de zogenaamde verdraagzame linkiewinkies ziet het er niet naar uit dat het in de huidige multiculturele samenleving snel zal veranderen. Maar wij geven niet op, wij zetten uit idealisme door.

Het is onze plicht om met dezelfde rechtlijnigheid als stichter-Voorzitter Karel Dillen ons als een luis in de politiek-correcte pels te nestelen.
Langs deze weg wens ik IEDEREEN te bedanken die zich in het verleden, heden én toekomst inzet(te) voor de partij. Ons Vlaams Blok/Belang Houzee! • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1728

Vlaams Belang wil géén moskee in Ieper

PolitiekPosted by Nancy Six Fri, September 22, 2017 14:37:31

Sedert het najaar van 2010 volg ik de Almadinah Almoenawarah vzw met argusogen op. In januari 2011 had ik als gemeenteraadslid een schriftelijke vraag gesteld aan het Ieperse Schepencollege over de werking en eventuele samenwerking met de Ieperse stadsdiensten. Ik kreeg toen als antwoord “navraag bij de diensten leert dat er ons geen dergelijke vzw gekend is noch informatie erover beschikbaar is. Almadinah zit ook niet als bedrijf in onze bedrijvengids”. Aangezien ik op mijn honger bleef zitten, ben ik maar zelf op onderzoek geweest en via de griffie van de Rechtbank van Koophandel kon ik de statuten van de vzw inkijken.

De jaren verstreken, de islamisering van Ieper kwam op gang en heden moet ik vaststellen dat er in pakweg 5 jaar duidelijke tekenen van islamisering zichtbaar zijn. Ik heb het dan niet enkel over de gesluierde dames en de mannen met de typische baarden, vaak getooid in lange gewaden, die je door de straten ziet kuieren, maar ook over het opduiken van halal-eetgelegenheden. Wat je vroeger enkel in de grotere steden zag, is ondertussen ook merkbaar in kleinere steden en gemeenten. Het is dus niet langer meer “een ver van mijn bed”- fenomeen.

Toen ik deze ochtend in de Krant van West-Vlaanderen het artikel las over het feit dat de Ieperse moslims een moskee willen, was ik niet echt verrast. Wie een beetje bij de pinken is en met beide voeten op de grond staat, die weet dat een gebedshuis de voorloper/aanzet is van een moskee. Dat er nu opeens vraag naar een moskee is, toont aan dat ook de islamisering van Ieper in een stroomversnelling zit. Mijn haren kwamen recht toen ik op de voorpagina las dat er reeds scholen op bezoek zijn geweest in een onofficiële moskee. Ik ben weleens benieuwd wat de ouders vinden van dergelijke bezoeken en wat daar allemaal in de oortjes van de kinderen geblazen werd. Zelfs bij schoolbezoeken naar een officiële moskee stel ik me vragen. Het is overduidelijk dat de islam kost wat kost door de strot van de kinderen geduwd moet worden. Dit alles in de hoop het multiculturele sprookje alsnog verkocht te krijgen. Hopelijk komen al die kinderen op latere leeftijd niet in aanraking met de “verrijking” van deze multikul. Wat ben ik blij dat ik geen schoolgaande kinderen meer heb maar wat heb ik nu al medelijden met mijn kleinkind…

Ik las in het artikel dat de vzw Almadinah zich inzet zodat moslimvluchtelingen enz zich makkelijker zouden
kunnen integreren in de Westhoek , maar in diezelfde tekst vermelden ze dat ze islamlessen en lessen Arabisch geven… Hoe vallen lessen Arabisch te verklaren, met het oog een toekomstige integratie in de Westhoek???
Volgens de geïnterviewde, zouden hoger opgeleide mensen zich ook minder racistisch opstellen tegenover moslims.
Uit de woorden van deze persoon kunnen we dus afleiden dat het slechts maar de dommeriken en laaggeschoolden van de autochtone bevolking zijn, die zich racistisch zouden opstellen tegenover de Islam... Of moeten we dit soort uitspraken eerder zien als uiting van een übermensch ideologie binnen de Moslimcultuur ???
Als ze zichzelf dan werkelijk zo slim en hoogopgeleid vinden, hoe strookt dat dan met het feit dat ze hun heil zoeken in een “godsdienst”, opgebouwd uit fabeltjes en waarin bv. de gelijkheid van man en vrouw, een utopisch begrip is.
In tijden van verhoogde terreurdreiging en in het kader van lopende onderzoeken door de veiligheidsdiensten naar al deze zogenaamde achterkamermoskeeën, is het mijn morele plicht om als islam-kritische politica deze zaak van heel dichtbij op te volgen.

Vlaams Belang blijft niet bij de pakken zitten en zal zich door middel van één of meerdere acties verzetten tegen de komst van een moskee in Ieper. Wij hebben jaren het islamitisch gebedshuis getolereerd maar zijn niet van plan dit te doen met een moskee. Wij weigeren te dansen naar de pijpen van de moslims. Het belangrijkste programmapunt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zal dan ook zijn: de islamisering van onze stad een halt toeroepen!

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1726

PERSBERICHT: Vlaams Belang wil geen moskee in Ieper

PolitiekPosted by Nancy Six Fri, September 22, 2017 12:21:07

Nancy Six (voorzitter Vlaams Belang Ieper) wenst te reageren op het artikel in de Krant van West-Vlaanderen (editie West, 22/09/2017) waarin sprake is van het feit dat Ieperse moslims een moskee willen.

Volgens Six is dit een typisch voorbeeld van islamisering: wat begon als een gebedshuis, wil uitgroeien tot een moskee.

Ondanks de islamitische aanslagen en de aanhoudende verhoogde terreurdreiging gaat de islamisering ook in Ieper dus gewoon voort.

Een moskee is veel meer dan slechts een gebedshuis, het is een belangrijk bouwkundig en ideologisch symbool van de islam(isering). Islam betekent ‘onderwerping’ en staat dus haaks op vrede en vrijheid. Daarom maakt Vlaams Belang Ieper een belangrijk strijdpunt van een moskee in de Vredesstad.

Vlaams Belang Ieper zal met symbolische acties het verzet tegen de komst van een moskee kracht bij zetten. Nancy Six zal dit in de komende gemeenteraadszitting van 2 oktober alvast ter sprake brengen . • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1725

België ondertekent anti-kernwapenverdrag niet…

PolitiekPosted by Nancy Six Fri, September 22, 2017 08:42:43

Aan de Ieperse gemeenteraad werd tijdens de zitting van 3 juli een motie voorgesteld, onder impuls van Groen, om een dringende oproep te doen aan de Belgische Regering, om alles in het werk te stellen om te garanderen, dat kernwapens nooit en onder geen enkel beding meer gebruikt zouden worden. Met die motie zou de Belgische Regering gevraagd worden zijn verzet te staken en op een constructieve wijze mee te werken aan het tot stand komen van een verbodsverdrag voor kernwapens. Die motie zou vervolgens overgemaakt worden aan de bevoegde ministers en aan het Belgisch parlement. De motie zou eveneens verstuurd worden naar de Belgische burgemeesters die lid zijn van Mayors for peace, met het voorstel om een gelijkaardige motie aan de Belgische Regering te bezorgen. Op één raadslid na, stemden alle gemeenteraadsleden hiermee in. Ikzelf was het enige raadslid dat deze motie heb tegengestemd. Terwijl ik argumenteerde waarom ik niet mee wou stappen in dit utopisch fabeltje, voelde ik de afkeurende blikken van de overige raadsleden door me heen dringen. Het kon me niet deren, want ik ben er tot op heden van overtuigd dat mijn argumenten terecht zijn. Als “de goeie” ontwapenen hebben enkel “de slechte” nog de kernwapens.
De vrede is er door een evenwicht dat bestaat en waarvan afschrikking een reëel bestanddeel is. We moeten vreedzaam maar weerbaar zijn!
Vrede is een werkwoord, aan vrede moet elke minuut van de dag gewerkt worden. We ervaren allemaal dat vrede zelfs in onze directe omgeving niet altijd en overal werkt.
Hopen dat wereldmachten, wereldleiders, zich zullen schikken naar de vraag om hun kernwapens op te bergen, lijkt me dan ook naïef. Uit de vele oorlogen werden nog steeds geen lessen getrokken en dat zal wellicht altijd zo blijven. Al wapperen er nog duizenden vredesvlaggen, al schreeuwen nog duizenden vredesactivisten om vrede…het is tevergeefs.
Dromen over vrede is mooi maar weet dat de meeste dromen bedrog zijn.

Als ik nu lees dat België het antikernwapenverdrag niet ondertekent heeft, dan kan ik concluderen dat deze motie inderdaad geen enkele, maar dan ook geen enkele, impact heeft gehad op de beslissing van de regering. Of wat hadden de pacifistische luchtkastelenbouwers nu gedacht? Dat de regering, de NAVO, enz zouden sidderen en beven of onder de indruk zouden zijn van één of meerdere moties die vanuit de gemeenteraden zouden ingediend worden?
Deze motie is een al even grote flop als de oproep vanuit het Vredesfonds en Stad Ieper om op 21 september de vredesvlag uit te hangen. Slechts een paar enkelingen, de gekende “tien man en een paardenkop”, gaven hieraan gevolg.
Misschien kunnen ze beter de bakfiets nemen en een ritje maken doorheen de vredesstad en hun ogen eens goed opentrekken om te zien hoe onze stad aan het evolueren is…Lijkt me veel nuttiger dan idiote moties in te dienen en met vredesvlagjes zwaaien…

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1724

Slechte staat van de voetpaden St-Janshospitaalstraat Ieper

PolitiekPosted by Nancy Six Thu, September 14, 2017 08:32:07

In augustus heb ik via een Schriftelijke Vraag aan het Schepencollege de erbarmelijke staat van de voetpaden in de Sint-Janshospitaalstraat aangekaart en gevraagd om daaraan iets te doen. Wetende dat daar heel wat bejaarden wonen, die vaak slecht te been zijn, moeten valpartijen door de slechte staat van de voetpaden maximaal voorkomen kunnen worden.

Gisteren kreeg ik volgend antwoord: “deze site is geen openbaar domein maar is privaat domein van het OCMW zij het met een (semi-)publiek karakter, wat evenwel geen reden is om niet te herstellen.
Een jaar of 5 terug moeten er op deze site gaswerken uitgevoerd geweest zijn in opdracht van het OCMW. Deze kabelwerken hebben de staat van de pleintje en kleine straatjes niet verbeterd.
Daarnaast is het gebruik door wagens in de laatste tijd hier aanzienlijk gestegen wat de gevolgschade natuurlijk ook verergerd.
De technische dienst heeft hier in de laatste paar maanden reeds plaatselijke herstellen uitgevoerd, zij het dat dit eerder voorlopige en niet echt duurzame onderhoudswerken zijn. Een grondige aanpak is bijgevolg aangewezen maar vergt een serieuze investering. Gekeken wordt om hiervoor een raming op te maken en dit mee te nemen in de budget- en/of meerjarenplanvoorstellen van het OCMW.
In afwachting hiervan zal gekeken worden om maatregelen te treffen en bijkomende plaatselijke herstellingen uit te voeren”.
Ik heb de boodschap overgebracht aan de bewoners die mij gecontacteerd hadden en samen met hen volg ik de situatie op. • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1723

Nieuws over de wissel in de Ieperse Vlaams Belang-gemeenteraadsfractie

PolitiekPosted by Nancy Six Sun, September 10, 2017 15:21:25

Op maandag 4 september kwam 1 van de 2 Vlaams Belang-zitjes vrij in de Ieperse gemeenteraad. Het ontslag was absoluut geen verrassing en dus wist ik al enkele maanden wie van de opvolgers al dan niet bereid zou zijn om het mandaat op te nemen. De procedure voor de effectieve opvolging heeft echter een valse start genomen want de voorgedragen persoon, Saskia Dehollander (6de opvolger), voldoet niet aan alle voorwaarden die opgelegd worden via het kiesdecreet. Dit kregen we donderdag te horen via de stadssecretaris. We waren de dag voordien nog bij hem geweest om het administratieve gedeelte in orde te brengen en we gingen er allen van uit dat alles in orde was. Bij nader toezicht door de stadsdienst is gebleken dat zij niet voldoet aan de voorwaarden. In rechtspraak van de Raad van State wordt gesteld dat: Uit de art. 8, 3°, 9, 57 en 58, 1e lid, LPK (Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet) blijkt dat betrokkene, om te voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en toegelaten te worden tot de eedaflegging als gemeenteraadslid tot de dag van de installatievergadering van de gemeenteraad, onafgebroken in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven moet zijn geweest.

Saskia is korte tijd woonachtig geweest in Poperinge waardoor haar rechten als opvolger aldus vervallen zijn. Vlaams Belang moest dus op zoek naar een andere opvolger. Omdat bij de pakken blijven zitten geen optie is, heb ik meteen de andere opvolgers gecontacteerd (vanaf de 7de opvolger) en met resultaat. Sedert vrijdag, dus de dag nadat ik te horen had gekregen dat Saskia niet kan zetelen, heb ik de vervanger gevonden die bereid is het mandaat op te nemen. Ik ben niet van plan om de naam van de opvolger vrij te geven vooraleer de stadsdienst mij zwart op wit kan bevestigen dat het conform het kiesdecreet is. Eén keer een opdoffer krijgen is meer dan genoeg!

Het is nu aan de stadssecretaris om de administratieve molen terug in gang te zetten en zodra de nodige formulieren binnen zijn en ten gronde gecontroleerd, zal ik de naam van de opvolger vrijgeven.

Ik hoef je niet te zeggen dat het zowel voor Saskia als voor mezelf een ferme opdoffer geweest is maar als gewezen VNJ’ers trokken wij ons op aan de levenswet van onze jeugdbeweging van weleer. Ik wil onze levenswet bij deze graag eens met jullie delen:

“Wees moedig, vooral bij nederlaag
Wees trots te dienen, in eerbied en vreugde
Wees wilskrachtig, overwin uzelf
Wees trouw in de strijd voor onze eigen aard
Wees tuchtvol en gehard als een jong soldaat
Wees als kameraad een voorbeeld en steun
Wees edelmoedig, geef je zonder meten
Wees oprecht, want waarheid is plicht
Wees rechtvaardig, zoals uw eer het eist
Zo strijden wij samen, God ter ere, ons volk ten bate”.

Concreet komt het erop neer dat deze tegenvaller voor Saskia niet het einde van haar ambitie is want Saskia zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de derde plaats innemen op de verkiezingslijst. • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1722

40 jaar VLAAMS BELANG!

PolitiekPosted by Nancy Six Wed, August 30, 2017 16:52:28

Hoera, hoera, hoera….op 1 oktober vieren wij het 40 jarig bestaan van onze partij. Uiteraard gaan we met een delegatie vanuit Ieper met de gratis bus naar Antwerpen om daar samen met partijgenoten uit andere steden te feesten.

Naast enkele korte toespraken van oa onze kopman Filip Dewinter en onze Nationale Voorzitter Tom Van Grieken zal er ook een ruim aanbod zijn aan kinderanimatie, livemuziek en “spijs en drank”.

Ik reken op jullie aanwezigheid om er samen een gezellige dag van te maken! Schrijf jullie daarom snel in via volgende link: http://www.vlaamsbelang.org/40jaar/ • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1721

Een terugblik op het voorbije IJzerwake-weekend

PolitiekPosted by Nancy Six Wed, August 30, 2017 13:33:37

Ik had er reeds lang naar uitgekeken en eindelijk was het zover (maar ondertussen alweer achter de rug…): het IJzerwake-weekend. Niettegenstaande de plechtigheid zelf de zondag doorgaat, waren wij met de vriendenkring al samen vanaf de vrijdag. Het was een gezellig samenzijn met vrienden onze vrienden van ver en minder ver. We hebben er met volle teugen (letterlijk en figuurlijk) van genoten en het heeft me deugd gedaan om mijn mentale batterijen nog eens wat bij te laden. Het besef dat ware vriendschap zo uniek is, is hartverwarmend.
In de nacht van zaterdag op zondag werd ik op de terugweg naar huis nog tegenhouden voor een alcoholcontrole maar dit is probleemloos verlopen en er stond een grote S van safe op het schermpje te lezen. Ik besef maar al te goed dat autorijden en drinken niet samengaan. Ik vroeg nog een BOB-sleutelhanger maar die zijn blijkbaar niet meer beschikbaar in onze politiezone.

En zondag was het dan de grote dag. Als bestuurslid en verantwoordelijke voor de pendeldienst had ik een superdrukke dag voor de boeg. Om 6 uur stond ik al bij de bakker om de ontbijtkoeken voor de mensen van het Vlaamse Kruis af te halen. Aangezien zij zoals elk jaar vanuit het verre Limburg gekomen waren om ten dienste te staan, verwelkomen wij hen met plezier met een lekker ontbijtje. Eigenlijk is het best wel zielig dat wij beroep moeten doen op de Limburgers terwijl er in de thuisstad Ieper een VK-afdeling is. Maar ach, de Ieperse VK-afdeling wou destijds niet op onze vraag om aanwezig te zijn ingaan wat aantoont hoe bekrompen van mentaliteit sommigen zijn.

Rond 8u stond was ik ter plaatse in Steenstraete en kon het ontbijt dus klaargezet worden. Daarna deed ik de nodige coördinatie van de pendeldienst. Tegen dat de eerste bussen toekwamen, stonden alle chauffeurs klaar om zij die dit wensten naar de weide te voeren. Ik wil langs deze weg “mijn mannen” nog eens bedanken voor hun vrijwillige inzet! Hieronder zie je 3 van de 5 pendelbusjes en enkel van de chauffeurs.

En dan was het eindelijk zover: om 11U begin de eigenlijke Wake. Onder een stralende zon en met ongeveer 3500 gelijkgezinden konden we genieten van de 16de editie. Naar mijn bescheiden mening was dit één van de betere: niet alleen door het enthousiasme van de deelnemers maar ook dankzij de inzet van de vele medewerkers. Een dikke pluim voor oa onze nieuwe regisseur (Jan Boons) en de gastspreker Jan Van Malderen (oud–voorzitter Pro Flandria) en onze voorzitter Wim De Wit die een geweldige toespraak hielden. De toespraak van Jan Van Malderen is hier te horen: https://youtu.be/RSmASxc1xY4 en de toespraak van IJzerwake- voorzitter Wim De Wit https://youtu.be/M39Z847LAsw . Na de Wake was er het IJzertreffen, de ideale gelegenheid om vele bekenden terug te zien en tussen pot en pint wat bij te praten, nieuwe plannen te smeden, enz…

Nieuw dit jaar was IJzerfolk en dit initiatief blijkt meteen eens schot in de roos te zijn. De bussen vertrokken allemaal om 16u30 en dit tot spijt van velen die nog volop aan het genieten waren van de muziek en dans en dit onder een nog stralender zon.

Zij die er niet bij waren, kunnen via dit fotoverslag toch eventjes de sfeer snuiven al is dit natuurlijk niet hetzelfde als fysiek aanwezig zijn: http://kw.knack.be/west-vlaanderen/foto-en-video/fotospecials/in-beeld-3-550-vlamingen-op-ijzerwake/diaporama-normal-275219.html#photo=6

Als formele afsluiter van de IJzerwake was er nog een kransneerlegging onder de Menenpoort tijdens de Last Post.

De informele afsluiter was een bbq met enkele van onze vrienden.

Moe maar voldaan sloten we samen het IJzerwake-weekend af en kijken al uit naar de volgende editie.

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1719

Een herfstgevoel in de zomer…

PolitiekPosted by Nancy Six Thu, August 10, 2017 15:12:19

Enkele weken geleden zaten we nog te puffen en te zweten van de hitte, vandaag lijkt het wel een herfstdag. Daarom dat ik het geplande snoeiwerk in de tuin enkele dagen zal uitstellen want het is niet bepaald aangenaam om de natte bladen en takken vast te pakken en bovendien voelt die nattigheid maar fris aan. Daarom dat ik mij binnen wel weet bezig te houden maar vooraleer ik me stort op de opmaak en het indienen van enkele Schriftelijke Vragen aan het Schepencollege, neem ik eventjes tijd om dit blogberichtje te schrijven.

Een terugblik op de voorbije week en dagen stemt me niet echt gelukkig of blij: drie partijgenoten die ik goed heb gekend, zijn ons ontvallen. Eerst was er het overlijden van mijn Antwerpse ex-collega én kameraad Guy Eggermont (https://seniorenforum.vlaamsbelang.org/de-ultieme-tocht-van-guy-eggermont/), dan van de Nieuwpoortse VB’er Bruno Cuvelier en vervolgens ook van Jaak Van Den Broeck uit Hamme (gewezen Vlaams Blok volksvertegenwoordiger van 1995 tot 2007. Hij zetelde ook van 2000 tot op de dag van vandaag in de Hamse gemeenteraad). Jaak heb ik trouwens ook gekend als banleider van het VNJ.

Op zulke momenten sta je toch wel eventjes stil en besef je hoe vergankelijk het leven toch wel is. We zitten zo vaak te vitten en te sakkeren en dat terwijl ons leven in één knip gedaan kan zijn.
Ik heb dus niet enkel een herfstgevoel door het grijs en somber weer maar ook door de overlijdens in mijn kennissenkring.
Maar ach, geen van de drie mannen zou willen dat we ons hierdoor uit ons lood laten slaan en daarom moeten we plichtsbewust verder met ons politieke werk en ons leven. Bij de pakken blijven zitten brengt geen oplossing.
Bij de pakken blijven zitten is niet mijn ding. Het beste bewijs daarvan is het feit dat ik samen met de nieuwe bestuursploeg erin slaag om Vlaams Belang Ieper terug nieuw leven in te blazen. Meer dan ooit is er nood aan een sterk Vlaams Belang, ook in Ieper. Als je ziet hoe ons straatbeeld veranderde in vergelijking met bijvoorbeeld 2 jaar geleden (vrouwen in lange gewaden en met hoofddoeken, pitta- en kebabzaken, nachtwinkels, de handcarwashcentra waar voornamelijk Pakistanen werken enz. schieten als paddestoelen uit de grond), dan moet je de vraag durven stellen hoe onze stad/samenleving zal zijn over pakweg 10 jaar. Het is onze verdomde plicht om erop toe te zien en er desnoods voor te vechten dat onze waarden en normen niet verkracht worden door de multiculturele samenleving.

En ook al beweren sommigen dat er toch niets meer te doen is tegen de vervreemding en de islamisering van onze steden, toch blijf ik me ertegen verzetten. Ik ben een vreedzaam mens maar heel weerbaar…
En zo brengt mijn geestdrift alsnog een beetje warmte in deze kille dagen! • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1717

Mijn beleving van de herdenking 100 jaar slag bij Passendale

PolitiekPosted by Nancy Six Mon, July 31, 2017 13:30:04

Als gemeenteraadslid had ik de gelegenheid gekregen om gisteren, zondag 30 juli 2017, deel te nemen aan het herdenkingsprogramma van de Britse overheid.

Aanvankelijk had ik nog getwijfeld of ik me wel zou inschrijven want na ruim 3 jaar herdenkingen allerhande geraak ik eerlijk gezegd toch wel wat verzadigd van gans het herdenkingsgebeuren. Maar gelet op het feit dat de herdenking van deze bloedige slag bij Passendale toch iets “speciaals” is, tekende ik alsnog present.
Om de eventuele verkeersdrukte te vermijden ben ik met de fiets naar ’t stad geweest. Ik mocht echter niet binnen de perimeter komen met mijn fiets dus zette ik mijn stalen ros tegen de gevangenismuur en stapte dan maar te voet naar de plaats van afspraak.
Nadat ik mij samen met nog enkele genodigden had aangemeld bij het controlepunt, kreeg ik mijn doorgangspas en vervolgens stapten we in groep naar de educatieve ruimte van het In Flanders Fields Museum waar we de live-projectie van de Speciale Last Post aan de Menenpoort konden volgen.
Daarna was er een receptie voor de “gewone” genodigden op de binnenkoer van de Lakenhallen en terwijl wij genoten van een hapje en een drankje bezochten de Britse prins William, Kate Middleton en “de eksters van Laken” het In Flanders Fields Museum. Ook 400 afstammelingen van gesneuvelde Britten waren daar aanwezig. Het was eigenlijk hartverwarmend te kunnen vaststellen hoe prins William spontaan en ongedwongen een praatje deed en de familieleden dat klaarblijkelijk waardeerden.
De verplaatsing van de educatieve ruimte naar de binnenkoer was heel getimed zodat wij de koninklijke gasten niet zouden kruisen waardoor de timing uit de hand zou kunnen lopen. Tjah…wij zijn bovendien ook “maar” de verkozenen van het volk in tegenstelling tot zij die hun titels in de schoot geworpen kregen en in het geval van Fluppe en zijn madam zelfs niet eens deftig te taal van het volk spreken. Tot zover mijn uiting van afkeer van dynastieën.
Na de receptie mochten we dan plaatsnemen op de tribune om de evocatie bij te wonen.
De Britten wilden er een heus publieksevenement van maken en haalden daarvoor in samenwerking met de BBC alles uit de kast. De show begon met het gedicht "In Flanders Fields" van John McCrae, voorgedragen door Helen Mirren. Graag laat ik jullie het gedicht nog een horen via: https://t.co/sw1o4Ea0Ea
Daarnaast waren er ook sketches, muziek en getuigenissen van aan het front, gebracht door onder meer acteur Wim Stevens (oa gekend door zijn rol als Mt Tom De Decker in Thuis). Er was ook een passage uit War Horse die toch wel heel bijzonder/aangrijpend was. Maar uiteraard waren de vele projecties op de Lakenhallen heel bijzonder. Toch één puntje van kritiek waar de BBC echter niets kan aan doen: hadden alle horeca-uitbaters nu ook nog eens hun terrasverlichting en neon-reclameverlichting gedoofd, dan had het geheel nog beter tot zijn recht gekomen. Als ware aasgieren wilden zij wellicht wat gratis promotie voor hun zaak krijgen. Dit getuigt, naar mijn bescheiden mening, van weinig respect voor de BBC en de Britse overheid die door deze evocatie Stad Ieper sowieso meer dan ruimschoots aandacht hebben gegeven. Boertigheid en egoïsme gaan vaak hand in hand…
Sfeerbeelden kunnen bekeken worden via: http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/geschiedenis/in-beeld-duizenden-toeschouwers-voor-herdenking-slag-om-passendale-op-ieperse-grote-markt/diaporama-normal-271779.html
En zo herdachten wij gisteren zij die voor de glorie van één Engelse Generaal (waarnaar een straat in Ieper Vredesstad werd genoemd…) stierven…Altijd iemands zoon, vader, geliefde….
Helaas bracht hun offer niet voor altijd vrede en als we zien wat er momenteel allemaal in de wereld aan het gebeuren is, vraag ik me af of hun dood dan warempel voor niets is geweest….

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1716

We zijn goed bezig…

PolitiekPosted by Nancy Six Sun, July 23, 2017 15:44:32

De reden waarom dit nieuw bericht wat op zich liet wachten, heeft grotendeels te maken met de heropstart van de Ieperse Vlaams Belang afdeling maar anderzijds door het feit dat ik stilletjes aan in vakantiemodus geraak.
We (de bestuursleden) hebben al enkele vergaderingen achter de rug waarin onze prioriteiten werden vastgelegd. Nu al het administratief werk achter de rug is, kunnen we ons focussen op de dagelijkse werking. Iets nieuw leven inblazen vergt veel tijd en moed. Maar met het jeugdig enthousiasme van de nieuwe bestuursploeg ben ik er als “ouwe rot” zeker van dat alles wel weer goed zal komen.
We zijn momenteel bezig om ons ledenaantal op te krikken. De meeste ex-leden hebben ondertussen een brief ontvangen met de vraag om opnieuw lid te worden, er staan enkele huisbezoeken gepland om sympathisanten te overtuigen hun steun te versterken door aan te sluiten bij onze afdeling, enz. Daarnaast gebruiken we alle mogelijke kanalen om de heroprichting van onze afdeling bekend te maken. Niet alleen via de sociale media maar ook door als bestuursploeg aanwezig te zijn op activiteiten en evenementen allerhande en ons zo voor te stellen aan de andere aanwezigen. En het loont, want op die manier kregen we al heel wat positieve reacties én respons.

Maar ik kan/wil niet al mijn energie in de afdelingswerking steken want ik heb uiteraard nog mijn mandaat in de gemeenteraad dat ik naar behoren probeer te vervullen. Ook al zijn er tijdens de zomermaanden een pak minder vergaderingen, toch blijf ik niet bij de pakken zitten. Aan de hand van Schriftelijke Vragen t.a.v. het Schepencollege probeer ik suggesties te doen en antwoorden te krijgen over voornamelijk zaken die mij gemeld worden tijdens mijn dienstbetoonronde.

Om het evenwicht te bewaren tussen in- en ontspanning en om mijn gezin absolute voorrang te kunnen geven op alles, moet ik mezelf soms wat intomen. Maar gelukkig kan ik rekenen op de steun van de militanten en de bestuursleden waardoor ik op mijn twee oren kan slapen. Alles komt wel weer goed… • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1715

21 juli 2017...

PolitiekPosted by Nancy Six Sun, July 23, 2017 15:41:21
Niettegenstaande 21 juli voor mij als flamingant een rouwdag is, toch heb ik dit jaar aardig wat kunnen lachen toen ik op Twitter de foto zag voorbijkomen van prinses Claire. Geef toe...die hoed doet je toch ook denken aan een fruitschaal? ;-) (Foto @Pierre Scheurette)

 • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1714

Word lid van Vlaams Belang Ieper

PolitiekPosted by Nancy Six Thu, July 13, 2017 10:58:08

Vlaams Belang is nog steeds dé partij die de belangen van de gewone Vlaming verdedigt en een vuist maakt tegen de islamisering van onze steden. Met uw steun kan Vlaams Belang dat ook in de toekomst verder blijven doen en dus luidop zeggen wat velen stilletjes denken.

Lid worden van Vlaams Belang is heel eenvoudig. Voor amper 12,50 euro bent u al lid en als er al iemand in uw gezin lid is, kan u bijlid worden voor slechts 4,00 euro. Studenten kunnen al lid worden voor 6,50 euro. Wie het Vlaams Belang een extra duwtje in de rug wil geven, heeft de mogelijkheid om steunend lid te worden. Dat kan al vanaf 25,00 euro.
NU lid worden= lid tot eind 2018...

Wil je lid worden, stuur me dan een berichtje naar info@nancysix.org zodat we een afspraak kunnen maken om de inschrijving te doen. Leden ontvangen een maandblad, persoonlijke uitnodigingen voor lokale en nationale activiteiten en...leren heel wat gelijkgezinden kennen.

Bedankt en denk eraan "EIGEN VOLK EERST", altijd en overal! • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1713

Hypocriete extreemlinkse en anti-kapitalistische relschoppers in Hamburg …

PolitiekPosted by Nancy Six Mon, July 10, 2017 20:35:28

Toen ik de eerste beelden zag via de buitenlandse TV-zenders van het crapuleuze gedrag van extreemlinkse en anti-kapitalistische relschoppers (veelal gemaskerd…) dacht ik dat het beelden uit Aleppo waren. Maar neen….het waren beelden uit Hamburg, uit het land van Merkel. Ik heb voornamelijk via de Duitse zenders de berichtgeving gevolgd omwille van het feit dat ik twijfel aan de objectiviteit van “onze” eigen staatszender. Ik houd niet zo van hun “relativeringszin” en hun woordkeuze, zoals de termen die bijvoorbeeld in het verleden wel vaker gebruikt werden (relletjes, optstootjes, enkelingen, ...), die bevallen me niet zo.

Ik vind het wraakroepend dat sommige relschoppers (ze zijn de naam demonstranten niet waard…) zich als jagers bij hun jachttrofee waanden en ondertussen pronkten bij een in brand gestoken wagen, een kapot geslagen vitrine enz… op het slagveld in Hamburg waar de G20-top plaatsvond.

Uiteraard wilden ze hun “heldendaden” vastleggen om wellicht in het selecte clubje van links-simplisten op te scheppen en dus werden heel wat selfies gemaakt met de smartphone van oa Apple…een Amerikaanse multinational. Sommigen ruilden de combatshoes in voor schoenen van een andere multinational zijnde Nike. Hoe hypocriet kan je zijn om slogans te scanderen tegen multinationals, het kapitalisme enz maar je intussen hun producten koopt en dus bijdraagt tot hun positionering op de markt?! Enfin…logica en extreem links gaan blijkbaar niet hand in hand.

Wat ik niet kan/wil begrijpen is hoe het nu in godsnaam mogelijk is dat de Duitse geheime dienst zo blind kan zijn voor de extreemlinkse terreur. Het spoor van vernieling dat extreem-linkse demonstranten in Hamburg achterlieten, veroorzaakte een wijdverspreid ongenoegen op sociale media. Brave burgers vragen zich terecht af hoe de berichtgeving er zou uit zien indien rechtse of extreem-rechtse betogers een dergelijke vernieling zouden aanrichten.

Eén van de organisaties die aan de protestacties in Hamburg deelnam was de Belgische PVDA. Ik vraag me af wat de Ieperse linkiewinkies van de PVDA, Hart boven Hard, het Vredesfonds, enz…vinden van de rellen van de voorbije dagen. Als vreedzame inwoners van Ieper Vredesstad verwacht ik nu wel dat zij zich nu publiekelijk gaan distantiëren van dergelijke geweldplegingen. Tot op heden heb ik van hun eventuele afkeer tegen de rellen nog niet gehoord of gelezen. Maar ach…misschien zijn ze van mening dat geweld nodig is om bijvoorbeeld zichzelf eens in de kijker te plaatsen? • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1712

Vreedzaam maar weerbaar!

PolitiekPosted by Nancy Six Wed, July 05, 2017 22:36:22

Maandagavond heeft Stad Ieper via de motie van Groen de Belgische regering gevraagd het verbodsverdrag op kernwapens te steunen. Reeds jaren horen we in Ieper, uit voornamelijk linkse/alternatieve groepjes van “tien man en een paardenkop”, een protest tegen kernwapens. Deze week kwamen Ieper vredesstad en het vredesfonds ook maar eens uit hun schelp om via de motie van Groen duidelijk te maken dat zij als ambassadeurs van de vredesgedachte hun rol ernstig nemen. Is eens iets anders dan wat vredesvlaggen uithangen, een vredesloop organiseren, een vredesprijs uitreiken en vredesfeest organiseren. Alsof die motie iets aan de situatie zal veranderen.

In de krant las ik over de rakkettest op de 4th of July. Volgens de media zou het kunnen zijn om de VS uit te dagen: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170704_02955862
Maar wat de media niet weet, is dat het misschien wel een reactie is op het voorstel van Groen in de Ieperse GR op the 3th of July. Ja maar ja…zo’n motie is een echt drukkingsmiddel hoor.
Volgens het artikel in het Nieuwsblad :
“Dit betekent opnieuw dat Pyongyang de waarschuwingen van de internationale gemeenschap blijft negeren”. De stouterik toch!
Ach…Stad Ieper zal dat wel even vlug fiksen, wat denken die Noord-Koreanen wel?!
We bedekken gans Noord-Korea met een reuze vredesvlag en dan kunnen ze hun raketten niet meer afvuren.

Alle aanwezige raadsleden, met uitzondering van mezelf, hebben de motie ondertekend. Vooraleer ik nu omschreven zou worden als oorlogszuchtige (niet dat ik me iets aantrek van wat anderen over me denken maar soit…) wil ik mijn NEEN-stem verduidelijken.
De intentie van deze motie an sich is goed want iedereen hoopt/droomt toch van vrede. Maar gelet op het feit dat de kernwapens er nu reeds zijn, is het niet realistisch te denken dat deze plots ontmanteld zullen worden,.
Maar toch wil ik mijn visie erop toelichten: Als “de goeie” ontwapenen hebben enkel “de slechte” nog de kernwapens.
Het is een utopie. De vrede is er door een evenwicht dat bestaat en waarvan afschrikking een reëel bestanddeel is. We moeten vreedzaam maar weerbaar ziin!
Vrede is een werkwoord, aan vrede moet elke minuut van de dag gewerkt worden. We ervaren allemaal dat vrede zelfs in onze directe omgeving niet altijd en overal werkt.
Hopen dat wereldmachten, wereldleiders zich zullen schikken naar de vraag om hun kernwapens op te bergen, lijkt me dan naïef. Uit de vele oorlogen werden nog steeds geen lessen getrokken en dat zal wellicht altijd zo blijven. Al wapperen er nog duizenden vredesvlaggen, al schreeuwen nog duizenden vredesactivisten om vrede…het is tevergeefs.

Dromen over vrede is mooi maar weet dat de meeste dromen bedrog zijn. Helaas... • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1711

Bevlag uw gevel op 11 juli!

PolitiekPosted by Nancy Six Sun, July 02, 2017 14:17:30

In de huidige multiculturele samenleving komen onze eigen identiteit, gebruiken en cultuur onder druk te staan van het politiek–correcte denken. Toon daarom meer dan ooit dat u fier bent op onze Vlaamse identiteit! U kan dit doen door op 11 juli de Vlaamse Leeuw aan uw gevel te laten wapperen.

Wie nog geen vlag heeft, kan na afspraak via info@nancysix.org een vlag bij mij komen afhalen.

(Let wel: mijn voorraad vlaggen is beperkt). • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1710

Een nieuwe start van Vlaams Belang Ieper

PolitiekPosted by Nancy Six Sun, July 02, 2017 12:18:01

4 jaar nadat ik het voorzitterschap van Vlaams Belang Ieper naast me neergelegd had, heb ik na rijp beraad besloten dat ik om diverse redenen de afdeling teug in eigen handen zal nemen. Als kersverse maar ervaren voorzitter zal ik samen met de nieuwe bestuursploeg de brokken lijmen die de voorbije 4 jaar werden gemaakt. Achteruit kijken heeft geen zin dus richten we onze pijlen op de toekomst. Daarom gaan we alles op alles zetten om het ledenaantal terug de hoogte in te duwen want in amper vier jaar verloren we ¾ van de leden. Tegen nieuwjaar hopen we het huidige aantal leden te verdubbelen om dan uiteindelijk tegen de verkiezingen van 2018 weer op het aantal (of meer…) van 2013 te zitten. Je merkt het, we zien het goed zitten! Daarnaast gaan we ervoor zorgen dat de Ieperlingen via lokale publicaties geïnformeerd worden over onze werking en standpunten. De activiteiten die ik de voorbije 4 jaar in eigen naam organiseerde zullen voortaan weer doorgaan onder de naam van Vlaams Belang. We gaan onze werkingsmachine eens goed olieën, op tijd en stond wat stoom afblazen om dan via de rechte lijn ons doel te bereiken.

Ik wil langs deze weg alle Ieperse Vlaams Belang- sympathisanten en ex-leden vragen om de nieuwe bestuursploeg te steunen door opnieuw onze rangen te vervoegen. Wie NU aansluit, zal automatisch lid zijn tot eind 2018! Wie zich aangesproken voelt om (opnieuw) lid te worden van Vlaams Belang Ieper die kan mij contacteren via info@nancysix.org.

Mijn oprechte dank aan allen die mij ook de voorbije 4 jaar zijn blijven steunen want het is dankzij hen dat ik besloten heb om de afdeling ieper terug op de rails te zetten samen met de nieuwe ploeg.

Het nieuwe Vlaams Belang Ieper is herboren maar… met de vertrouwde/oude stijl en vertrouwde/oude aanpak zoals tijdens mijn vorige voorzitterstermijn! • Comments(0)//blog.nancysix.org/#post1709
Next »